Факти, Анализи, Коментари
   24 Ноември 2020
О С Т А Н Е Т Е  У  Д О М А!
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Q U I Z

Дирекция „Екология”: Вземете предпазни мерки срещу кърлежите
8 Април 2014
Обостря се вниманието към инфекциите, пренасяни от кръвосмучещи членестоноги – вектори - кърлежи, комари и пр.
С настъпването на пролетно-летният сезон, пълзящите и летящи насекоми, започват да създават все по-сериозен дискомфорт на гражданите. Обостря се вниманието към инфекциите, пренасяни от кръвосмучещи членестоноги – вектори - кърлежи, комари и пр. От тази група заразни болести у нас се срещат  Марсилска треска (Средиземноморска петниста треска), Лаймска борелиоза (Лаймска болест), Ку-треска, Кримска-Конго хеморагична треска (ККХТ), Хеморагична треска с бъбречен синдром (ХТБС), Кърлежов енцефалит, Туларемия, Западно-Нилска треска, Малария, Висцерална Лайшманиоза.
Източници или резервоари на инфекцията в природата са диви животни и птици. При някои от тях източници или резервоари са домашни животни и птици, а при малка част и човекът. Настъпилите климатични промени водят до изменения в биотопите (местообитанията) на резервоарите и векторите, увеличаване числеността на техните популации, постепенно заличаване на границата между типично природните огнища и населените места. Това означава, че е необходимо да бъдем внимателни и да се предпазваме от заразяване дори и в силно урбанизираните населени места.
С цел намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека, е необходимо да се осъществяват така наречените ДДД-дейности – дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Националното ни законодателство регламентира, че тези мероприятия са ангажимент на лицата, които стопанисват съответните обекти. Така например, общинските специализирани служба целогодишно обслужват обектите, които са общинска собственост и обработват срещу кърлежи, комари, бълхи, гризачи и пр. площите, които са публична общинска собственост.
По същия начин, всяко физическо и юридическо лице е задължено да поддържа в обектите си численост на членестоноги и гризачи вредители на нива безопасни за здравето на хората и да осигурят извършването на дезинсекции и дератизации.
Специалистите се обръщат към всички граждани да се погрижат за обектите, които стопанисват и обитават :
- поддържайте ниско окосена тревата в обектите, които стопанисвате; 
- изхвърляйте окосената трева, събраните клони, листа и други отпадъци  на обозначените за това места;
- търсете професионално съдействие за същинските химични обработки; 
- вземайте необходимите лични предпазни средства, когато посещавате открити зелени площи, особено когато сте извън населените места, които не са поддържани;
- при ухапване от кърлеж, алергична реакция от ухапване на насекомо и пр., обърнете се за съдействие към медицинско лице.


последни в Здраве:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2020 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.