Факти, Анализи, Коментари
   27 Май 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Световен ден на влажните зони
2 Февруари 2017
През последните 150 години са били унищожени близо 80% от естествените влажните зони в Дунавско-Карпатския регион
На втори февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През последните 150 години са били унищожени близо 80% от естествените влажните зони в Дунавско-Карпатския регион, обхващащ голяма част от Централна и Източна Европа. В премиерно видео WWF показва част от работата си за възстановяването им.

Видеото ни отвежда в Гърла Маре (Румъния), Широки рид (Сърбия), Драва (Хърватия),  Стара Драва (Унгария) и показва как с усилията на природозащитниците животът започва да се завръща на места, от които е изчезнал.

Българската част е заснета на остров Персин край Белене, където някога е бил най-зловещият политически затвор в България. Това, за съжаление, не е единственото лошо нещо, което хората са направили на този красив остров.

Блатата тук са били напълно пресушени, което е имало пагубен ефект върху биоразнообразието. Възстановяването на Персинските блата започва преди близо 10 години с изграждането на шлюзове, които възстановяват връзката между реката и влажната зона. Животът в блатото започва постепенно да се възражда и тази година след близо 60-годишно прекъсване тук отново гнездят пеликани.
 
На 2 февруари 1971 година в иранския град Рамсар е подписана международната конвенция за влажните зони, известна като „Рамсарска конвенция".
 
Освен че са дом на изключително биоразнообразие, влажните зони ограничават негативните ефекти от климатичните промени -  играят важна роля за защитата от наводнения и намаляват въздействието на сушите. Те също така пречистват водите, осигуряват храна, дървен материал и биомаса, способстват за развитието на устойчивия туризъм.
 
Сред най-значимите причини за загуба на водни местообитания са човешки дейности, свързани с усвояване на нови площи за земеделие, подобряването на корабоплаването, развитието на хидроенергетиката и др...

На ниво ЕС, последният анализ на състоянието на видовете и местообитанията от екологичната мрежа Натура 2000 за периода 2007 – 2013 г. показа, че състоянието на местообитания като влажните зони, наред с тревните местообитания продължават да е особено тревожно. През последните 10 години WWF и партньорите ѝ са възстановили над десет хиляди хектара влажни зони в Дунавско-Карпатския регион, в това число и в България. Финансирането за тези дейности е осигурено от европейски фондове и от съвместната програма на WWF и Фондация „Кока кола" в подкрепа на влажните зони в региона.

Всеки може да подпомогне работата на WWF за опазване на природата с дарение на SpaseteDivataPriroda.bg


последни в Общество:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.