Факти, Анализи, Коментари
   3 Декември 2021
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Продължаваме да се топим
12 Август 2013
Отрицателният приръст през миналата година е минус 5,5, през 2011-а година е минус 5,1, през 2010-а година е минус 4,6%

Населението в България продължава да намалява. Раждаемостта не може да компенсира нивата на смъртност. Това са част от изводите в доклада за изпълнение на демографската стратегия за 2012-а година.

Отрицателният приръст през миналата година е минус 5,5, през 2011-а година е минус 5,1, през 2010-а година е минус 4,6%. Експертите, подготвили доклада, казват, че намаляването на населението се дължи предимно на негативните тенденции в селата. Там населението намалява с най-високи темпове.

От 1991-ва година се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял непрекъснато расте от 18,5 процента през 1992-ра година до миналата, когато от всички живородени 57,4 на сто са извънбрачни. В териториален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Ловеч - 76 процента, Видин - 73 процента и Сливен - 73 процента, а най-нисък в Кърджали - 41,5 на сто, Благоевград - 41 на сто и София - 48 на сто.

Коефициентът на раждаемост в градовете е 9,7, а в селата - 8,8. Броят на жените във фертилна възраст в края на миналата година е бил 1,625 милиона, като спрямо предходната година намалява с близо 26 000. И през 2012-а година се задържа високото ниво на обща смъртност.

Броят на починалите през миналата година е над 109 000, а коефициентът на обща смъртност е 15 процента. Спрямо предходната година увеличението е с 0,9 на сто.

Общо за 27-те държави - членки на Европейския съюз коефициентът на смъртност през 2012-а година е бил 9,6.


последни в Общество:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2021 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.