Факти, Анализи, Коментари
   21 Юни 2024
 Култура    Религия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Днес е Богоявление
6 Януари 2014
В шестия ден от месец януари християните честват Йордановден, известен още като Богоявление

Днес християните честват Кръщение Господнe и Богоявление.

Съществуват свидетелства за честването на този най-древен Господски празник още през ІІ век, но до ІV век той се съединявал с Рождество Христово. Общият празник за двете събития се наричал Богоявление, защото при кръщението Си в Йорданските води Иисус Христос се явил на света за обществено служение. Чрез раждането Си Той се явил в света в плът. По-късно Църквата приела да празнува двете събития поотделно – на 24 декември Рождество Христово, а на 6 януари – Богоявление.

Твърде малко са подробностите за земния живот на Господ Иисус Христос преди Неговото кръщение, които можем да намерим в страниците на евангелските повествувания. Спасителят, Който наистина се постарал “да изпълни всяка правда”, изчакал да навърши 30-годишна възраст, необходима по еврейския обичай за всеки свещеник или учител, и преди да излезе на обществена проповед, приел кръщението на Своя Предтеча. Наскоро преди това Йоан Кръстител, синът на свещеник Захария и на Елисавета, бил започнал по Божия повеля покайната си проповед “във Витавара отвъд Йордан”. Йоан бил предсказаният от пророк Малахия Ангел, който трябвало да приготви пътя на Господа. За него бил говорил още великият Исаия: “Гласът на викащият в пустинята говори: пригответе път Господу, прави направете в пустинята пътеките за нашия Бог”. “Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на греховете”. Неговия зов: “Покайте се, защото се приближи царството небесно!” привлякъл вниманието дори на фарисеите и садукеите. С тревога и упование пристъпвали към него люде от всички слоеве на народа. От Йерусалим били изпратени при него свещеници и левити измежду фарисеите, за да го питат: “Защо кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито Пророкът?”, а Йоан им отговорил: “Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате. Той е Идещият след мене, Който ме изпревари и Комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата Му”.

И ето, Този Един дошъл “от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене? Но Иисус му отговори и рече: Остави сега; защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоана Го допуска”. “А когато се кръсти целия народ, и когато Иисус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето, и Дух Свети слезе върху Него в телесен вид, като гълъб”. “И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е моето благоволение”.

При кръщението на Иисуса Христа се възвестила на света тази велика тайна, за която Старият Завет само загатвал и върху която древните Египет и Индия само баснословили – тайната на Божествената Троица. Отец се явил на нашия слух, Духът се явил на човешкото зрение, а Синът – на осезанието ни в многогодишното Си общуване с човеците. Отец изрекъл Своето свидетелство за Сина, Синът се кръстил, а Светият Дух като гълъб летял над водата. Чрез свидетелството на Йоан: “Ето Агнецът Божи, Който взема върху Себе Си греха на света” и чрез кръщението на Иисус беше показана Христовата мисия на света и посочен пътят на нашето спасение. А именно: с потопяването в Йорданските води Господ взе върху Себе Си греховете на човешкия род и умря за неговото бреме, а излизането от водата хоказва Неговото оживяване, Неговото възкресение. И в нас трябва да умре чрез светото Кръщение старият греховен и прокълнат човек и да излезем от свещения купел като наново оживели, очистени, обновени и възродени. Празникът Богоявление се нарича още Просвещение, защото Йорданското събитие ни просвещава, като ни показва Бога изявен в непостижимата тайна на единосъщата и неразделна Троица. Всеки от нас чрез светото Кръщение бива осиновен от Отеца на Светлината чрез заслугата на Сина и чрез силата на Светия Дух. За това просвещение славослови и богоявленския кондак:

“Явил си се днес на вселената и Твоята светлина, Господи, се отрази върху нас, които разумно те възпяваме: дошъл си и си се явил, Светлина непристъпна.”

Богоявленският празник е свързан с великото водоосвещение, което трябва да ни напомня, че при бреговете на река Йоардан Бог е обновил чрез вода и Дух нашата овехтяла от греха природа.

На днешния ден се извършва и освещаването на водата. След службата в църквата свещеникът хвърля кръста в реката, а само неженени мъже скачат в ледените води, за да го извадят. Вярва се, че този който извади кръста ще бъде здрав и щастлив. Има поверие, че ако хвърления във водета кръст замръзне, годината ще бъде здрава и плодовита. А там, където е бил хвърлен кръста ако болните се изкъпят – ще оздравеят.

Трапезата на Йордановден е задължително постна, а свещта, горяла по време на каденето на вечерята, се запазва за предпазване от гръм. Орехите от трапезата на Васильовден се разчупват тази вечер и по целостта на ядките се гадае за продължителността на живота. На масата иначе отново трябва да присъства обреден хляб, но този път не от чисто пшеничено брашно, а смесено с просо. На масата трябва да има още джуркан боб, варено зеле или зелеви сърми, пълнени чушки.


последни в Култура:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

ХХХ
07 Jan, 2014 | 17:24

„…Богоявление, защото при кръщението Си в Йорданските води Иисус Христос се явил на света за обществено служение. Чрез раждането Си Той се явил в света в плът…“.
Докато свещениците от нашата православна Църква отново не приемат и не проумеят истината, че Христос е БОГ, а Исус от Назарет е ЧОВЕК като всички нас, то те, заедно с йезуитите, йеховистите, атеистите, комунистите…, ще водят себе си и човечеството в преизподнята! Жените не могат да раждат нито Ангели, нито Архангели, Архаи, Елохими, Сили, Господства, Престоли, Херувими, Серафими, нито Богове! Бог не може да се роди в човешко тяло, Той може само да се присъедини, да се инкорпорира, и точно това е станало при Кръщението в река Йордан, когато Богът Христос се инкорпорира в тялото на трийсетгодишния човек Исус от Назарет, тоест явява се пред човечеството в човешка плът, Богоявление. С това Богът Христос показва на човечеството, че предначертанията на Създателя за човека са човекът да стане Бог, а също донася на човека всичките необходими за постигането на тази цел сили и помощ. Богът Христос е живял в тялото на човека Исус от Назарет малко повече от три години, до смъртта на тялото на Кръста на Голгота, и именно това е БОГОЧОВЕКЪТ Христос Исус, или Христос в Исус. От момента на това Събитие на Голгота, Богът Христос става Управляващ Дух на човешката духовна еволюция на Земята. ЕДИНСТВЕНО Богът Христос, Който е Богът-Син, Вторият Логос, Словото, Съществото на Любовта, е определен от Бога-Отец да бъде ДУХОВЕН Водач, Ръководител, Помощник, Спасител… на всеки човек, на човечеството, на човешката ДУХОВНА еволюция. Любовта е съзидателната, творческата сила на триединството Бог-Отец, Бог-Син, Бог-Свети Дух, осъществявана чрез Бога-Син, Христос. Човекът е Дух, вечно същество, Бог в процес на еволюция, разбира се намиращ се в началото на своята еволюция, която започва едва отпреди 2000 години, откакто Христос слезе на Земята. Нито един човек не може да изработи, не може да постигне своята божественост, ако по собствена свободна воля чрез Любов към или Вяра в Христос не приеме Христовите сили в себе си („Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ Евангелие от Йоан 14:6). Тези, които „отнемат“ на човека Бога Христос или „подменят“ Бога Христос с човека Исус от Назарет, с Йехова и др., лишават човека от божествената му цел на еволюция, работят против ПРАВИЛНАТА духовна еволюция на човека и човечеството, и в действителност са слуги на Дявола, Луцифер и Сатаната, Ариман! Такава е ИСТИНАТА, другите твърдения са заблуждения! Всеки, който съзнателно или несъзнателно заблуждава и вреди на човечеството, нарушавайки Закона на Бога („Обичай Бога… и ближния си като себе си“ Евангелие от Матей 22:36-40), поема върху себе си съответно Божие възмездие. Всеки човек трябва ясно да съзнава кое е КОНКРЕТНОТО Същество Христос и как То работи за еволюцията на човечеството, защото любовта към или вярата в АБСТРАКТНО същество, дори и човекът да предполага че то е Христос, в действителност е любов към или вяра в Луцифер, следователно такъв човек следва Луцифер, а не Христос.  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.