Факти, Анализи, Коментари
   20 Юни 2024
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Магистрати със съмнителна репутация не бива да стават членове на КС
14 Ноември 2012
Правилен ли е изборът на В.М. и А.А. за конституционни съдии?

Едва ли. Защото не бяха представени неопровержими данни за притежавани от тях високи професионални и морални качества. Обратно, известните на обществото факти разкриват склонност към злоупотреба със служебно положение и дори към прикриване на истина, респ. позоваване на неистина.

В.М. отрича връзката си с Г.Г., който е шофирал в пияно състояние и е направил скандал с проверяващите го полицаи. След инцидента, вместо сериозно да го укори съдия В.М. потърсила ходатайство пред човек с висок пост в МВР да бъдат наказани ... полицаите! Срамно и скандално!

Подобно е положението и по отношение на факта на близкото й познанство с адвокат Р.Е. – отрича да поддържат отношения. Познанството с колега юрист е напълно логично и житейски естествено и обяснимо. Необяснимо е защо съдия В.М. прикрива тази истина. /Едно от възможните обяснения е, защото заедно имат общи имоти и защото адвокат Р.Е. се явява в съдебни заседания по дела, в които тя е член на състава. А това вече поставя под съмнение правилното приложение на закона от съдия В.М./ Недопустимо е вече избран конституционен съдия да си служи с неистини.  

Другият новоизбран конституционен съдия – А.А.  е известен с това, че като съдия проявява лоялност към държавата /а не към закона/, както  и с притеснението си от журналистите, които много питат. Понятно е защо в публичното пространство се отдели прекалено много внимание  на наличието на смущаващи морала факти.  Но не се обърна внимание на изискванията, на които поначало трябва да отговаря юристът, за да бъде избран за член на КС.

Общото за двамата новоизбрани конституционни съдии е, че не бяха представени доказателства за техните високи професионални и нравствени качества - според изискването на чл. 147, ал.3 от  Конституцията, както и че двамата нямат необходимите нравствени качества. В съдебната система винаги се знае кога и при кого има пробив в моралната сфера, знае се кои магистрати са компрометирани и дори и при наличие на съмнение, това трябва да е отрицателна предпоставка за растеж.

Дали двамата притежават високи професионални качества?

Високи професионални качества се формират през целия период на обучение и работа на юриста – от студентската скамейка до последния работен ден. Юристът с високи професионални качества е онзи, който е едновременно:
- с много добра теоретична подготовка,
- създал е практически и/или теоретични разработки с приносно значение за развитие на правото.
- притежава високо ниво на трудоспособност и трудолюбие.
- има стаж в съд от по-висок ранг, в който се разглеждат и обобщават практиките на съдилищата от по-нисък ранг.

Както във всички сфери на човешка дейност, така и в съдебната система са необходими трудолюбие и трудоспособност, предвид големия обем дела, респ. човешки съдби, които трябва да бъдат правилно решени в кратки срокове.

Разбра се, че А.А. е придобил образованието си в Института на МВР. Известно е, че в Института на МВР не се създават най-добрите юристи, както и в ЮФ на СУ не се създават най-добрите полицаи. Не е ясно дали двамата са положили усилия за повишаване на образователното си ниво. В практиката и теорията не са познати създадени от А.А. и В.М. правни материали с преносно и методическо значение.Липсата на доказателства за високи професионални качества, както и наличието на сведения в противна насока по отношение на високи нравствени качества показват, че В.М. и А.А. неоснователно са избрани за конституционни съдии.

Какво трябва да се направи и какви са възможните пътища.

Изборът им не може да бъде отменен. Не се предвижда такава възможност нито в Конституцията, нито в Закона за КС. След прекратяване на мандата на конституционен съдия, новият член се избира в едномесечен срок на негово място – чл.148, ал.3 от Конституцията. Това означава, че нито НС, нито президентът, нито съдиите могат да отложат избора/ назначенията извън този един месец. Но до реалното встъпване на новоизбрания/ назначен съдия в длъжност, съдията с изтекъл мандат продължава работата си.

Горното означава, че може да се отложи встъпването в длъжност, респ. полагането на клетва, но не може да се отмени избора.

Най-добре ще бъде А.А. и В.М. да си направят самоотвод. Предвид нравствените им качества, това едва ли ще стане без помощта на обществен натиск. А и в България не е известен случай някой предложен за висок престижен държавен пост да се откаже като заяви, че има много по-подготвени и по-подходящи от него хора за тази длъжност.

Изборът на В.М. и А.А е поредният израз на безсилието на ГЕРБ в кадровата политика и разкрива едни и същи пороци:

В последните години се разчита не на хора, които могат да бъдат горди с това, което знаят, а на хора, които са надменни с това, което не знаят. Затова често напоследък заемащите високи държавни постове изглеждат нелепо и будят недоумение, дори изумление.

Не се следва идеята можещи, знаещи и честни хора да заемат възловите места и постове отдолу нагоре и обратно, на всички нива. Забравя се, че поверяването на важните постове в ръцете на неподготвени хора е предателство спрямо интересите на държавата и народа.

В последните години България се превърна в опитно поле, на което знайни и незнайни алчни, нахални и некадърни хора се упражняват в употреба на власт в лична изгода. Посредствените хора са изключително амбициозни. Това е обяснимо – те не разчитат на ум и способности за реализация, а на постове и власт, чрез които да се изявят и да получат. Когато един посредствен, неподготвен човек се докопа да пост, незабавно около него се настаняват пет-дест-20. Започват много бързо да се окопават, да се развиват и да се се разпространяват. Свързват се здраво помежду си, образуват непробиваемо покривало, бързо плъзват и заемат  цялото пространство, като задушават всичко живо. Изключително издръжливи, също като плевели  в градина.

Конкуренцията за постове се води между едни посредствени хора или групи от хора с други посредствени хора или групи от хора. Т.е. по хоризонтала. А трябва да бъде по вертикала.

Проблемът на днешните управляващи се появява не тогава, когато някой трябва да бъде уволнен, а  тогава, когато някой трябва да бъде назначен.

Наложително е да се изобрети механизъм, изключващ възможността неподготвени хора да заемат ключови за обществото и държавата позиции.


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

nestor
14 Nov, 2012 | 20:50

i dvamata , zaedno s vlada janeva sa naj mnogo za advokati ot nisuk razred, a po dobre e da se pensionirat.


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.