Факти, Анализи, Коментари
   4 Март 2024
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Типичен отпускарски август. В духа на летните почивки и банките се отдадоха на отдих
13 Септември 2010
Независимо, че офисите работиха за клиентите им, активността им на банковия пазар беше очаквано ниска

Както всички други, така и банките се отдадоха на почивка през август. Независимо, че офисите  работиха за клиентите им, активността им на банковия пазар беше очаквано ниска. Малко на брой и не толкова големи корекции претърпяха продуктите на банките. Всъщност промени по кредити имаше при две банки и само при четири-пет – по депозити. Дори и при такава ниска активност, съотношението корекции по кредити/депозити даде отново превес на промените по спестявания над тези по заеми.

Срочни депозити

През изминалия месец банките за пръв път, откакто започнаха да понижават лихвите си по срочни депозити се оказаха толкова ниско активни по отношение на предприети промени. Трезорите, които коригираха условията си през изминалия месец бяха едва 5 на брой. Дали ниската активност на банките през изминалия месец се дължи на това, че лихвите по депозити са одарили дъното или по-скоро на това, че август е месец на отпуските предстои да узнаем следващия месец.

Другото интересно нещо е, че се навърши точно една година от момента, в който банките започнаха да понижават предлаганата доходност по срочни депозити. Равносметката е значително по-ниски лихви по депозити предимно в BGN и EUR с тенденцията доходностите да се изравняват с времето.

В сила от 03.08.2010 г. влезе в сила нов лихвен бюлетин за физически лица на БАКБ. Новите лихвени проценти по промоционалните предложения на трезора се дължат на това, че в края на миналия месец изтече крайния им срок. Промоцията по тези предложения продължи да се предлага, но с по-ниски лихви. Промоционалният депозит с растяща лихва се оказа с по-ниски лихви, но само за първия двумесечен лихвен период от срока на депозита. В BGN за този период лихвата се понижи с 1.00 п.п. (от 5.00% на 4.00%), а в EUR понижението беше по-чувствително с 2.00 п.п. (от 5.00% на 3.00%). При промоционалния тримесечният депозит най-малка беше корекцията при лихвата в BGN, като тя се понижи с 0.25 п.п. Депозитът в EUR и USD пък годишната лихва спадна съответно с 0.35 п.п. и 0.50 п.п. С приблизително същия размер беше извършена и корекцията при промоционалния шестмесечен срочен депозит на банката, с изключение на това, че в щатска валута лихвата се понижи с 1.00 п.п. Промоцита по едногодишният депозит в EUR пък продължи да се предлага с 0.35 п.п. по-ниски лихви (от 7.50% на 7.15%), а този в USD – с 1.00 п.п. по-ниски лихви (от 7.00% на 6.00%). Новите лихвени условия на банката са валидни за депозити, открити до 31.10.2010 г.

След като на 31.07.2010 г. ОББ не удължи промоционалния срок по „Бонус” депозит, бяха възвърнати стандартните лихвени проценти по този продукт. Вследствие на това лихвата в BGN се понижи с 0.77 п.п, а в EUR с 1.00 п.п. (от 6.00% на 5.00%). Депозитът в щатска валута се оказа с най-ниско понижение от 0.38 п.п. Трезорът обаче запази бонусът към лихвата.

На 15.05.2010 г. изтече промоционалния срок на стандартните срочни депозити за физически лица на Райфайзенбанк. Трезорът удължи тази промоция, като запази лихвените условия непроменени. Те са валидни за депозити, открити до 19.09.2010 г.

Няколко дни след това Юробанк И Еф Джи България коригира лихвените си проценти по три от предложенията си по срочни депозити. Едногодишният депозит „Активни пари” продължи да се предлага с по-ниски лихви, но само за част от периодите на депозита. Така в BGN за последните три месеца от срока на депозита лихвата се понижи с 2.00 п.п. (от 12.00% на 10.00%), а в EUR отново за тези срокове понижението беше по-ниско с 1.00 п.п. (от 9.00% на 8.00%). Шестмесечният „Активни пари” пък беше коригиран за първите 4 месеца от срока на депозита. Депозитът в BGN беше с 1.00 п.п. по-ниски лихви за тези месеци, а тези в EUR и USD продължиха да се предлагат със същата доходност. Освен да понижава трезорът увеличи лихвата си по едногодишния депозит ''Рента'' в USD. Така лихвата за суми до 29 999 USD се увеличи с 0.25 п.п., а за суми над 30 000 USD повишението беше с 0.50 п.п.

Считано от 23.08.2010 г. Общинска банка коригира лихвите по три от предложенията си по срочни депозити. Тримесечният депозит „Сюрприз” продължи да се предлага с 0.20 п.п. по-ниски лихви и в двете валути на депозита. При нарастващият депозит „Успех” пък понижение имаше единствено за последния двумесечен лихвен период от срока на депозита, където годишната лихва спадна с 0.70 п.п. Депозит „Възход” също беше частично коригиран, като за лихвата за последния тримесечен лихвен период в BGN се понижи с 0.90 п.п. В EUR за същият срок пък лихвата спадна с 0.80 п.п. (от 11.20% на 10.40%).

Жилищни и потребителски кредити

Само една банка промени условията си и при двата заеми. Това беше Банка ДСК. През август корекции имаше както при потребителските, така и при жилищните заеми. В началото на август, промоцията по програмите на банката „Партньори 1” и „Партньори 2” приключи, и лихвите бяха върнати на старите им нива.

В противоположна посока бяха промените на банката при жилищните заеми, които предлага. Банка ДСК стартира промоция по жилищните и ипотечните кредити в лева и евро. Тя е с продължителност до 29.10.2010 г. вкл. и се отнася за новите клиенти на банката.

Основните параметри на промоцията са 1 пункт по-ниски лихви по левови заеми, 0.5 пункта по-ниски при евровите. Също така банката няма да събира такса при кандидатстване за кредит, а при предсрочно погасяване след третата година със собствени средства таксата отпада. Досега тя беше 2%.

Емпорики банк също предприе някои корекции. Коригирани бяха условията й по жилищни кредити с плаваща лихва за целия период, както и тези с промоционална лихва за първата година. Първите поскъпнаха с 55 базисни пункта, а при вторите – лихвата за първата първата година беше завишена с 1 п.п., а за останалия срок с 0.70 п.п.

Застраховка „Гражданска отговорност”

В първият ден на месец август влезе в сила нова Тарифа и вътрешни процедури по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на ДЗИ. Някои от по-важните промени бяха следните:
1. Въведена беше нова регионална сегментация
2. При сключена застраховка „Авто-каско” ползване на 15% отстъпка по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”.

Компанията запази цената на застраховката при еднократно плащане (за големите градове) и съвсем леко завиши премията при разсрочването й. В същото време цената на гражданската застраховка се понижи за леки автомобили с регистрация от малките градове и населени места, част от Регион 3 от тарифата на компанията.

Индекси МОИТЕ ПАРИ

Срочни депозити

В края на месец август се навърши точно една година, от поставяне началото на масовото понижение на лихви по срочни депозити, което предприеха банките. Равносметката за тази една година е, че всеки месец поне десет от всички банки коригираха в посока понижение предоставяните лихви по спестовни продукти. Това доведе до значително понижение на доходността по срочни депозити, като за този период ЕГЛ на Индекса в BGN се е понижил с цели 3.13 п.п. (от 7.84% през месец агуст м.г. на 4.71%). Тези данни сочат, че за тази една година доходността по тримесечни депозити в BGN се е понижила почти двойно. Аналогична е посока на Индекса в EUR за същия период, макар понижението на лихвите по тези депозити да не е така голямо. За същият период ЕГЛ на Индекса се е понижил с 2.03 п.п. (от 6.10% през месец август м.г. на 4.08%).

3М депозити - BGN

През изминалия месец за пръв път от началото на тенденцията за понижаване на лихвите по срочни депозити банките показаха толкова ниска активност. Едва две от офертите на банките, участващи в Индекса коригираха лихвите си. Банките, участващи в Индекса, които коригираха лихвите си бяха БАКБ и Общинска банка. И двете банки понижиха лихвите по най-добрите си предложения. БАКБ влоши с 0.26 п.п. офертата, участваща в Индекса, а при Общинска банка понижението беше с 0.21 п.п. Въпреки промените това не се отрази върху стойността на Индекса. Това се дължи главно на ниското относително тегло на тези банки в Индекса. Тези корекции понижиха индекса с едва 0.0032 п.п. и почти не измениха неговата стойност от 4.71%.

3М депозити - EUR
Банките, чиито оферти участват в индекса променили офертите през изминалия месец бяха същите променили условията си в Индекса в BGN. БАКБ понижи с 0.37 п.п. най-доброто си предложение, участващо в Индекса, а Общинска банка понижи лихвата по офертата си с 0.21 п.п. И тук, както при Индекса в BGN корекциите не се отразиха върху стойността на Идекса, която към края на месец август е 4.08%.

Потребителски кредити без поръчител и Потребителски кредити с поръчител

И при двата индекса претърпяха корекции, макар и само от една банка. Единствената промяна, която даде отражение върху стойностите на индексите беше изтеклата промоция по потребителски кредити на Банка ДСК. В резултат на това лихвите по промоционалните продукти на банката се върнаха на нивата от преди нея. Така най-доброто предложение на банката за заем без поръчител поскъпна с 1.17 процентни пункта, а това за кредит с поръчител – с 1.15 п.п. Причината за това е изтеклата промоция в края на юли връщане на лихвите към старите си нива, а именно с 1 п.п. по-високи и за двата вида кредити. Корекциите в тези оферти логично рефлектират върху индексите, като повишават техните стойности. Така индексът по потребителски кредити без поръчител достигна ниво от 19.05%, което с 37 базисни пункта повече. Индексът по заеми с поръчител се повиши до 17.57%. Завишението е в размер на 38 базисни пункта.

Ипотечни кредити – BGN и Ипотечни кредити – EUR

И тук основният фактор за промяната на стойността на индексите беше Банка ДСК. За разлика от потребителските кредити, тук посоката на промените е обратна. Най-добрите предложения на банката се подобряват и в двете валути. Кредитът в лева вече е по-изгоден с 1.10 процентни пункта, а този в евро – с 0.53 п.п. Причината – промоционална кампания на банката с един от основните параметри по нея – по-ниски лихви. Левовите заеми поевтиняват с 1 п.п., а евровите с 0.50 п.п. Разбира се ефектът на тези подобрения се пренася и върху индексите, като те понижават своите стойности. Индексът в лева се понижава с 43 базисни пункта и достига ниво от 10.62%, а евровият – с 12 б.п. и достига стойност 9.33%.

ЕКИП НА МОИТЕ ПАРИ
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
moitepari.bg


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.