Факти, Анализи, Коментари
   27 Май 2024
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
През ноември депозитите отново най-атрактивни, кредитите с по-малко промени
9 Декември 2008
През ноември корекциите по кредитни продукти на банките продължиха, но далеч не бяха така масови и сериозни

Месец преди новата 2009-та приключваме отново с разнообразие от корекции по продуктите на банките. Акцентът този месец беше отново върху депозити. Всъщност от септември насам те са основният продукт на банковия пазар, към който банките насочват вниманието. Само октомври отстъпи на кредитите, когато почти всички банки масово промениха лихвените си условия. След тези корекции, ноември беше отново на депозитите. Какво се случи през изминалите 30 дни ще опитаме да синтезираме по-долу.

Срочни депозити

Насочвайки вниманието си към привличане на спестяванията на населението, банковите институции показаха и през този месец, че политиката им на управление вече се преориентира от „кредитна” към „депозитна експанзия”. Това само по себе си увеличи и без това изострената конкуренция между трезорите в стремежа им да привлекат свеж ресурс, както ще се уверите сами.

Първата банка, която удължи срокът на стартиралата миналия месец промоция по стандартните си срочни депозити и „ПроВлог”, беше Прокредит Банк. Припомняме, че промоцията се изразява в надбавка от 0,50 п.п. над годишния лихвен процент. Крайният срок на промоцията беше удължен до 31.01.2009 г.

В самото начало на изминалия месец Райфайзенбанк беше една от най-активните банки на пазара. Трезорът предприе увеличение на лихвените проценти по стартиралата вече промоция по стандартните си срочни депозити. За срок от 3 месеца годишната лихва в лева нарасна точно с 1,00 п.п. (от 6,50% на 7,50%), а за срок от 6 месеца съответно нарастването беше с 1,75 п.п. на годишна база (от 6,75% на 8,50%). Нарастването на лихвеният процент за спестявания в евро беше по-малко, като за срок от 3 месеца годишната лихва нарасна с 0,50 п.п., а за срок от 6 месеца 1,30 п.п.годишно. Лихвените проценти, предоставяни по стандартните срочни депозити в американска валута останаха непроменени. Въпреки увеличението на лихвите, което банката предприе крайния срок на промоцията се запази до 14.11.2008 г.

Още преди настъпването на този краен срок банката отново увеличи промоционалните лихвени проценти и въведе промоция и по едномесечните си стандартни срочни депозити. Този път увеличението на лихвата засегна депозитите в лева и евро за срок от 12 месеца За спестявания в лева лихвата нарасна с 1,70 п.п.на годишна база и достигна до 8,70%, като по този начин предложението се подреди до едно от най-атрактивните за момента. В евро (отново за срок от 12 месеца) нарастването беше с 1,20 п.п. (от 5,50% на 6,70%). Промоционалните лихвени проценти са валидни до 31.12.2008 г. И този път банката не предприе корекции в лихвените проценти по стандартните си срочни депозити в долари.

ПИБ въведе нов спестовен продукт за физически лица, наречен „Сериозен депозит”. Той е шестмесечен, като в края на периода банката предоставя годишна лихва от 9,00% за спестявания в лева и евро. Продуктът е промоционален и неговото предлагане стартира от 10.11.2008 г., но служители на трезора заявиха, че за сега не е определен краен срок на депозита. Също така трезорът за сетен път удължи крайния срок на промоционалните спестовни продукти „Едногодишен депозит”, „Заплата”, „Пенсия” и „Тримесечен депозит”. Условията на продуктите остават непроменени, а крайния срок на промоцията е до 31.12.2008 г.


Банка Пиреос България промени имената на едномесечните и тримесечните си депозити с екстри. Едномесечният депозит с екстри (Стандартен и Златен) вече носи наименованието „Депозит 10”, а тримесечният се нарича „Депозит 30”. Останалите параметри на спестовните продукти останаха непроменени.

Както и през изминалите месеци Емпорики банк запазиха тенденцията си ежеседмично да променят годишните лихвени проценти по стандартните си срочни депозити. По-важно е обаче, че банката въведе нов срочен депозит, наречен „Актив”. Той се предлага в трите базови валути – BGN, EUR и USD и може да бъде сключван за срок от 1,3, 6 и 12 месеца. Лихвата се изплаща на падеж, като по желание на клиента може да се капитализира или пък да се отделя по разплащателна сметка, открита в банката. Интересното при този депозит е, че условията по него предоставят възможност за теглене на част от средствата, но не повече от 2,5,8 или 15 на брой тегления. Допустимият брой на тегленията на суми по депозита се определя от самия срок на депозита. Също така банката разрешава извършване на довнасяне на суми по депозита.

На 17.11.2008 г. СиБанк увеличи годишните лихвени проценти по срочния си депозит ''Евродепозит'' в BGN и EUR. Средното увеличение на лихвените проценти за депозит в лева и суми до 9999 лв. беше с около 1 п.п., а за депозит в лева – с около 0,50 п.п. Увеличението засегна депозитите със срочност 1,3,6 и 12 месеца (без тези със срок от 24 и 36 месеца). Банката остави с непроменен лихвени условия доларовия „Евродепозит”. Малко след тази промяна банката увеличи лихвените проценти предоставяни по промоционалния си шестмесечен депозит. Както за депозит в евро, така и за този в лева увеличението за срок от 1 и 2 месеца беше с 0,10 п.п., за срок от 5 и 6 месеца съответно с 0,50 п.п. По този начин за срок от 6 месеца годишната лихва достигна до 9,00% за спестявания в лева и 7,50% за тези в евро. Освен увеличението, продуктът вече е с наименованието „Си Мажор”. Стартиралата промоция е валидна за новооткрити депозити до 31.12.2008 г.

Поредната банкова институция, която предприе корекции през изминалия месец в размера на годишните лихвени проценти по срочните си депозити, в посока на увеличение беше Общинска банка. Трезорът увеличи предоставяните лихвени проценти по срочния си депозит „Мулти Плюс”, като средното увеличение по срокове за депозит в лева и евро беше с около повече от процент на годишна база. Чрез това увеличение за срок от 36 месеца годишната лихва достигна до 10,00%. Интересното при този депозит е, че банката предоставя възможност за промяна вида на валутата (превалутиране) по влога. Това действие обаче може да бъде извършване единствено на падеж.

ЦКБ също предприе увеличение на лихвените си проценти през изминалия месец, предоставяни по срочния си депозит „Депозит +”. Продуктът е ежемесечно нарастващ, като увеличението, което банката предприе за депозит в лева подобри точно с 1,00 п.п. годишната лихва, предоставяна за всеки период. Точно с толкова беше увеличена и годишния лихвен процент по депозитът в евро. Наред с това трезорът увеличи и лихвите по стандартните си срочни депозити. Средното увеличение по месеци за депозит в лева е с около 2,00%. За този в евро увеличението беше малко по-голямо - средно с около 2,20%, а за депозит в долари – с около 1,90%. По този начин за срок от 12 месеца лихвения процент при депозит в лева достигна до 8,00%, за депозит в евро – 7,50%, а за този в долари – 5,50%. Успоредно с тези увеличения банката премахна два от срочните си депозити – „Специален депозит” и „Супер депозит”.

В края на месеца Юробанк И Еф Джи България стартира коледна промоция по стандартните си срочни депозити за срок от 3 и 12 месеца. За срок от 3 месеца при депозит в лева годишния лихвен процент е 9,25%, а за срок от 12 месеца – 7,75% при депозирани суми до 99 999 лв. За срок от 3 месеца, но този път в евро годишната лихва достига до 7,25%, а за срок от 12 месеца – 5,75%. Промоцията е валидна за новооткрити депозити от 24.11.2008 г. – 31.12.2008 г. Успоредно с това трезорът въведе нов шестмесечен нарастващ депозит „Стъпка по стъпка”. Годишният лихвен процент за срок от 6 месеца за депозит в лева достига до 10,00%, аз за този в евро съответно 8,00% на годишна база. Изплащането на лихвите се извършва на падеж и довнасяне на суми по депозита не се допуска. Служители на банката заявиха, че новият депозит „Стъпка по стъпка” е от фамилията „Активни пари”, но за срок от 6 месеца. На падеж депозитът не може да бъде подновяван.

УниКредит Булбанк също въведе нов спестовен продукт през изминалия месец. Той е с нестандартния срок от 66 дни и се нарича „Девет седмици и половина”. Предлага се трите базови валути – BGN, EUR и USD, като лихвения процент на годишна база за депозит в лева е 7,00%, в евро – 5,00% и в долари – 3,50%. Условията по продукта позволяват свободно довнасяне на партични суми, а минималната сума при откриване на депозита е 2000 BGN/EUR или USD. Условията са промоционални и важат за новооткрити депозити от 18.11.2008 г. – 31.12.2008 г.

Банка Алианц беше поредната банкова институция, която въведе нов спестовен продукт с нестандартен срок от 13 месеца, който се нарича „Депозит Бонус”.Депозитът нараства ежемесечно – за спестявания в лева нарастването за всеки месец е с 1,00% и в края на 13-я месец годишния лихвен процент достига 13,00%. За депозит в евро годишната лихва за срок от 13 месеца нараства до 10,00%. Лихвите по депозита се изплащат в края на 13-я месец и не се позволява довнасяне на суми през срока на депозита.


Нов авансов срочен депозит въведе МКБ Юнионбанк. Продуктът се казва „Супер Депозит” и интересното при него е, че лихвата се изплаща всеки месец в продължение на 12 месеца. За срок от 12 месеца за депозит в лева годишната лихва е 7.50%, а за този в евро – 5,50%. Начислената месечна лихва се превежда по избрана от клиента картова или разплащателна сметка в банката. Минималната сума за откриване на депозита е 10 000 BGN 5000 EUR.

Не на последно място oт  27 октомври до 17.01.2009 г. Банка ДСК провежда промоционална кампания по новооткрити едномесечни срочни влогове в щатски долари на физически лица. Промоционалната кампания се състой в надбавка в размер на 2,00% над утвърдените лихвени нива. Минималната сума за откриване на влога е 250 щатски долара.

Потребителски кредити

Банка ДСК приключи промоцията по еднократната такса за усвояване на кредитите без поръчители, като размерът й се увеличава от 1% на 2% мин. 40 EUR/80 BGN.

Лихвените проценти на Емпорики Банк по потребителските кредити се увеличават с 1.34 п.п. както следва:

Лихвата по потребителския кредит без поръчител се увеличава от 13.38% на 14.72%, а тази по потребителски кредит с поръчител се увеличава от 12.38% на 13.72%.

Общинска банка завиши лихвените проценти по всички свои потребителски кредити в лева с 0.34 п.п.

Промените при СИБанк бяха както следва:


• Лихвеният процент по потребителски кредит „Скоростен” бе завишен от 14.5% на 16.00% - увеличение с 1.5 п.п.
• Еднократната такса за усвояване/управление на кредита се променя от 1.75% на 2.00%.
• Лихвата по потребителския кредит с поръчители и превод на работна заплата бе променена от 14.50% на 16.00% - увеличение от 1.5 п.п.
• Лихвените проценти по целевите кредити за участие в студентски обменни програми бяха завишени  с 0.75 п.п. както следва.
• Лихвеният процент на целеви кредит за участие в студентски обменни програми без превод на работна заплата на съдлъжника в лева бе увеличен  от 12.25% на 13.50%, а на този с превод на работна заплата на съдлъжника – от 11.25% на 13.00%.
• Целеви кредит за участие в студентски обменни програми в EUR и USD без превод на работна заплата на съдлъжника бе увеличен от 12.25% на 13.00%, докато с превод на работна заплата на съдлъжника  - от 11.25% на 12.00%.


МКБ Юнионбанк  повиши лихвените си проценти с 2 п.п.

Сосиете Женерал Експресбанк – лихвата по потребителски кредит Кеш Експресо с поръчители в лева бе повишена с 0.5 п.п. от 16.10% на 16.60%, а тази по потребителския кредит Кеш Експресо с преференциални условия  за държавни служители с поръчители в лева от 8.85% на 9.85% за срок до 5 години и от 9.65% на 10.45% за срок над 5 години.

За потребителския кредит без поръчител „Експресо” с превод на работна заплата се прекратява условието с/без превод на 100%/110% от погасителната вноска, като новите лихвени нива до 5 г. и над 5 г. са съответно 13.85% и 14.45%.

Лихвата по потребителски кредит без поръчител „Експресо” с превод на работна заплата за държавни служители в зависимост от срока – до 5 г., 8 г. и 10 г. се променя кактоследва: от 7.85% на 8.35%, от 8.65% на 8.95% и от 8.95% на 9.45%.


Уникредит Булбанк спря предлагането на бърз потребителски кредит, а лихвата по потребителския кредит без поръчител с превод на работна заплата в лева и евро беше увеличена съответно с 0.4 п.п. и 1 п.п.

Банка Пиреос спря предлагането на потребителски кредит Шампион без доказване на доходите.

За ЦКБ промените бяха както следва:

• Лихвените проценти по всички кредити за пенсионери бяха увеличени с 1 п.п., а тези по всички видове кредити „Старт” -  с 2.5 п.п.
• Лихвеният процент по кредит „Доверие” за държавни служители се увеличава с 2.1 п.п., а този  по кредит „Доверие” за служители  на одобрени фирми - с 1.5  п.п.

• Лихвеният процент по потребителски кредит „Бъдеще” с поръчители при превод на заплата или при абонамент за плащане на периодични сметки към ЦКБ  се увеличава с 2.5  п.п., а този по стандартния кредит „Бъдеще” - с 2.25 п.п.

• Лихвения процент по кредит „Актив” за хора, упражняващи свбодни професии се увеличава с 2 п.п.

• Максималната сума на всички потребителки кредити с изключение на кредитите за пенсионери се намалява от 35 000 лв. на 20 000 лв., а максималния срок се променя на 24 м. за кредити в лева и 60 м. за кредити в USD и EUR.

Банката започна предлагането на следните няколко нови видове потребителски кредити: потребителски кредит "Бъдеще" за клиенти с добра кредитна история в ЦКБ , потребителски кредит "Доверие" за служители на одобрени фирми с превод на заплата, потребителски кредит "Доверие" за служители на одобрени фирми с добра кредитна история в ЦКБ, кредит "Старт" при осигурителен доход над 1400 лв., кредит "Старт" за клиенит с добра кредитна история в ЦКБ, като в същото време банкара прекрати предлагането на потребителския комбиниран кредит.

Алфа Банк - при потребителски кредит Alpha All in One отпада условието за липса на такса за кандидатстване, при условие че се рефинансира задължение към друга банка, а таксата за разглеждане на документи се намалява от 24 лв. на 20 лв.

Жилищни и ипотечни кредити

По отношение на жилищното и ипотечното кредитиране през изминалия месец настроенията бяха по-скоро към успокояване на поскъпването на кредитите и редуциране на други техни параметри.

Така например Банка Пиреос България въведе редица ограничения по отношение на изискванията към доходите на клиентите. Вече ако нетния доход на клиента е до 500 лв., то максимално допустимият размер на вноската не може да надвишава 15% от него. 20%, 25% и 30% са съответно ограниченията за доходи до 1000 лв., 2000 лв. и над 2000 лв. В унисон с тези промени банката взе решение да не отпуска кредити на клиенти без доказан доход. Преустанови се също финансирането с цел рефинансиране, а максималният размер на финансирането на панелни жилища спадна до 50% от стойността на имота. Коригирани бяха и лихвите на кредитите с плаваща лихва в евро.

Макар и с известно затишие, лихвите по кредити също нарастваха при определени банки. Такава е МКБ Юнионбанк. Тя повиши своите лихви за заеми в евро в размер 0.80 – 3 п.п. При левовите кредити диапазонът е малко по-широк. Така повишенията варират от 0.50 п.п. до цели 4 п.п. Бъдещите кредитоискатели трябва да имат предвид още една промяна на банката. Процентът на финансиране вече е 60% от стойността на имота.

От Емпорики банк продължиха динамично да коригират лихвите си, които са обвързани с 3-мес. EURIBOR. В течение на месеца той променяше стойността си ежедневно и така лихвите по кредитите на банката следваха тази динамика. През ноември банката също така прекрати предлагането на кредити без документално удостоверяване на дохода. Намали и максималният процент на финансиране – при монолитните конструкции той се редуцира от 90% на 75% за големите градове и от 80% на 65% за останалите градове. Със същия размер намаля процентът на финансиране на панелни жилища. Той вече е до 60% в големите градове и до 55% за останалите. За всички имоти разположени в курортни региони и в по-малките градове и села (под 30 000 жители), нивото на финансиране ще бъде определяно индивидуално за всеки конкретен случай на базата на анализ на пазара.

Следващата банка с корекции е ПроКредит банк. Следвайки ежедневните промени в 3-мес. EURIBOR, 6-мес. LIBOR (USD) и 3-мес. SOFIBOR лихвите в евро, долари и лева варираха със съответните размери.

Още една банка следва пазарен индекс. Това е Общинска банка. Лихвите й за кредити в лева са обвързани с ОЛП на БНБ и през изминалия месец те нараснаха с 34 базисни пункта. Тези в евро останаха без промяна.

Банка ДСК също се фокусира към коригиране на максималния процент на финансиране при покупка на недвижим имот. Накратко новостите са:

 До 80% от пазарната оценка на имота за градовете – София, Варна, Пловдив и Бургас, с монолитен способ на изграждане, за които не са изминали 5 години от годината на снабдяване на обекта с разрешение за ползване.

• До 70% от пазарната оцента на имота за жилищни имоти, които не отговарят на условията, посочени по-горе т.е. за панелни жилища, за жилища намиращи се във ваканционни селища и хотелски апартаменти, независимо от местонахождението, с изключение на първа линия по Черноморското крайбрежие, както и урегулирани поземлени имоти (УПИ), предназначени за жилищно или вилно застрояване.

• До 60% от пазарната оцента на имотапри обезпечение нежилищни имоти и УПИ предназначени за нежилищно застрояване.

Нови условия има също и за българите работещи в чужбина. За тях финансирането е до 70% от пазарната оценка на имота при удостоверяване на кредитни задължения със справка от кредитно бюро или регистър. До 50% е финансирането ако не се представи такава справка.

В допълнение на всички тези промени банката преустанови предлагането на кредити без доказан доход на клиента.


Няколко промени въведе и СИБанк. Считано от 24.11.2008 г. банката временно преустанови предлагането на кредитния си продукт “Ипотечен кредит на физически лица – чуждестранни физически лица и български граждани, работещи в чужбина”. Подалите документи до 21.11.2008 г. вкл. и със събрана  такса за разглеждане, по които не е взето решение, следва ще се разглеждат в регламентираните срокове, съобразно действащите параметри и условия на продукта. Приключи и промоцията на кредитът „Чао мамо, чао татко”. Корекция претърпяха и съотношенията вноска/доход. Вече независимо от кредита, максималното съотношение е 60%. Казано с други думи общата сума на всичките месечни плащания по кредити и лизингови вноски да не превишава 60% от нетния месечен доход.

През изтеклия месец една от небанковите институции, Директ Кредит, също промени някои параметри по своите оферти. На първо място бяха коригирани лихвите по заеми. С 1 до 2.5 п.п. нараснаха лихвите по кредити „Бъдеще” и „Промяна” в зависимост от процента на финансиране. Също така с 1 п.п. нараснаха таксите за предсрочно погасяване на кредит за всички оферти на институцията.

През ноември управлението на Алианц Банк България взе решение да намали отстъпката си в лихвите по програма „Алианц лоялност”. Сега тя е 0.20 п.п., вместо 0.25 п.п., каквато беше.

Завишения на лихви регистрираха още 2 банки. Това бяха Инвест банк и ПИБ. Те повишиха цената на кредитите си съответно с 3.40 п.п. и 1.65 п.п.

От Райфайзенбанк също предприеха няколко промени. Максималният срок на заемите вече е намален от 30 г. на 25 г. По отношение на лихвите също имаше известни корекции. Банката премахна лихвеният праг за кредити от 25 г. до 30 г., а съществуващите лихви повиши. За кредити в лева, евро и долари те са с 0.70 – 1 п.п. по-високи.

Кредитни карти

Месец ноември се оказа изпълнен с промени и по отношение условията по някои кредитни карти, издавани от някои от големите български банки.

Така например, още в края на месец октомври, приключи промоцията за възстановяване на 2% от общата стойност на транзакциите направени с кредитни карти Visa, издавани от Банка  ДСК. Също така през месеца най-новата кредитна карта, издавана от банката – MaxiCard е с лихва от 21.95% (предишна 19.95%) по стандартните плащания с картата (стандартни покупки) и теглене на суми в, докато лихвата при покупки на вноски (при редовно обслужване на кредита) се запазва 0%.

През изминалия месец банката предприе също промени по в лихвените нива при покупки и теглене на суми в брой. Лихвите при покупки и теглене в брой също бяха повишени с по 2 п.п. - от 15.95%, за карти в лева, на 17.95%. При картите в евро и щатски долари – повишението е от 14.95% на 16.95%. Лихвите по националната карта ДСК Shopping се повишиха до 20.75%.

Изтече и промоцията по картите, издавани от Райфайзенбанк, според която всички карти, за които е подадено заявление до 1 Ноември – ползват 0% лихва за покупки и при теглене в брой и 0 лв.месечна такса, за първите три месеца от издаването на картата. Всички заявления подадени след този срок се разглеждат по стандартните условия.

За момента най-много промени са засегнали кредитните карти, издавани от ПИБ. Предсрочно беше прекратена промоционалната кампания по кредитни карти (която бе първоначално обявена с краен срок 31 Декември 2008 г.), изразяваща се в 0.00% годишна лихва за всички транзакции, направени през първите три месеца от издаването на картата. От този месец банката започва да събира 1 п.п. по-високи лихви. Така по стандартните карти – MasterCard Standard и Visa Classic, стават както следва:17% годишна лихва при покупки и 19% - при теглене на суми в брой (при предишна стойности от 16% и 18%). При картите от по-висок клас – Gold и Platinum – лихвите се променят от 13% на 14% - при покупки и от 15% на 16% - при теглене на суми в брой. За картата Vivatel – ПИБ – се промениха както следва: 16% при покупка и 18% - за теглене на суми в брой.

Също така ПИБ започна да събира, отново, годишна такса за обслужване на картите още от първата година от издаването на картата, не както беше до сега – от втората.

Лихвените проценти за покупки и теглене на суми в брой по кредитните карти, издавани от УниКредит Булбанк се повишиха от 1.4% месечно, на 1.6%. Това доведе до увеличаване на годишната лихва от 16.8% на 19.2%.

Застраховка „Гражданска отговорност”

ЗК Уника промени тарифата по задължителната застраховка, увеличавайки цените на застраховката. Също така застрахователната компания завишение на премията, ако възрастта на водача на МПС е на възраст по-малка от 35 год. Според новата тарифа на компанията най-евтино е ако водачът на МПС-то е на възраст над 35 год. и регистрацията на автомобила е различна от София, Перник, София окръг, Варна, Бургас и Стара Загора.

За леки МПС до 2000 куб.см. ако са изпълнени посочените по-горе условия, годишната цена на застраховката възлиза на 166 лв. (с вноска за ГФ от 10 лв. и стикер съотв. 2лв.). Както стана ясно по-горе леките автомобили с регистрация „РК” бяха причислени към рисков клас, заедно с градовете София, Варна , Бургас и Стара Загора.

Напълно в синхрон с останалите застрахователни компании, възприели методиката на завишаване цените на задължителната застраховка за градовете София, Пловдив, Варна и Бургас, ЗД Евроинс промени тарифата си. Според новата тарифа значимост при определяне премията на з-ката има не само регистрацията на автомобила, но и липсата на виновно причинени щети през предходните години и подновяването на полицата.  По този начин основаната премия на з-ка на МПС с регистрация „С” или „СА” и с обем на двигателя до 1800 куб.см е 165 лв (без вноска за ГФ и стикер).

 При липса на щети и подновяне на полицата застрахователната компания предоставя отстъпка от 17 лв. и по този начин цената пада на 148 лв. (без вноска за ГФ и стикер).

ЗПАД ДЗИ също увеличиха цените на застраховката „Гражданска отговорност”. Компанията въведе доста сложно и детайлно определяне цените на застраховката. Според условията на новата тарифа премията се определя в зависимост от месторегистрацията на автомобила, дали з-ката ще се ползва за управление на територията на чужбина и начина на плащане (еднократно или на разсрочено). С най-висока премия се оказва, ако МПС-то е регистрирано в някои от градовете, включени в регион 1 (София, Благоевград, Бургас, Варна и Пловдив), при валидност на з-ката за чужбина и при разсрочване плащането на премията.

Още един месец, изпълнен с промени, отмина. Въз основа на всички промени, които се случиха, обобщението би било: Най-активни в момента са банките в сегмента депозитни продукти. След изключително бурният месец октомври, белязан от значителни промени по кредитите от почти всички банки, сега ситуацията изглежда малко по-различно. Наблюдава се известно успокояване на кредитния пазар, ако за такова може да се говори изобщо, а активността при депозити се засилва. Надяваме се, че поскъпването на кредитите вече е достигнало своя пик и случилото се през ноември да е потвърждение на тази надежда, поне по отношение на ипотечните заеми. Забелязва се и сравнително висока активност на банките при коригиране на условията по потребителски кредити, а и по кредитни карти. Очевидно е, че все още не е приключил процесът на корекции по кредитните продукти на банките, но през ноември те съвсем не бяха така масови и в такива размери, както през октомври. Може би това е един, макар и дребен знак, че вероятно цените на кредитите „влизат” във фаза на застой. Така ли е, тепърва ще разберем.

 

Иван Стойков
Старши анализатор
потребителски финанси
„МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.