Факти, Анализи, Коментари
   26 Май 2024
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Какво е кредитна задлъжнялост и къде се отразява?
26 Август 2008
Не крийте данни за лоши кредити, заради невярна декларация банката ще ви откаже нов заем

Имате ли или имали ли сте необслужван кредит? Банката отказа ли Ви заем? Често ли забавяте вноските си по кредита, ...? Ако отговорите на тези въпроси са „ДА”, сега е моментът да научите повече за кредитната задлъжнялост. Тя, както и многото други неща в страната подлежи на регистрация. Как е организиран този процес и какво представлява специализирания регистър ще научите по-долу.

Регистърът

Всички банкови кредити се регистрират в единна система. Това е Централен кредитен регистър (ЦКР). Чрез системата се предоставя актуална он-лайн информация за задлъжнялостта на кредитополучателите. Тя показва начинът, по който се обслужват текущите задължения към банковите институции. Под „начин на обслужване” на задължението тук трябва да се разбира дали то се обслужва своевременно (т. нар. „редовен или коректен платец”) или се допускат просрочия (некоректен платец) в обслужването на предоставения заем.. Този статут всъщност може да се окаже решаващ за отпускане на заем при повторно кандидатстване в друга банкова институция.

Допуснатите просрочия се класифицират в ЦКР в няколко групи, според времето на забавата. Те са следните:

 Редовни кредити (експозиции)

   Това са заемите, при които главницата и лихвите се изплащат текущо, според условията по договора за кредит. Допуска се забава на плащането до 30 дни, но само, когато забавата е оправдана и е допусната случайно.

 Кредити (експозиции) под наблюдение

   Това сакредитите, при които са натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите, като просрочието е в рамките на 31-60 дни. За да бъде класифициран един заем под наблюдение нарушенията по договора за заем трябва да са несъществени.

 Нередовни кредити (експозиции)

За такива се считат кредитие с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите 61-90 дни. Тук са налице значими нарушения в обслужването и се предполага, че длъжникът е с нестабилно финансово състояние, което може да застраши погасяването на задължението.

 Необслужвани кредити (експозиции)

   Това са онези кредити, които се приемат за несъбираеми с натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите със забава над 90 дни. Заемите с този статут са т.нар. „съдебни вземания”, които са в предмет на съдебно производство.

Необслужваният кредит е пречка при кандидатстване за нов

Много често се случва след усвояването на отпуснатите средства, кредитополучателят да се окаже в невъзможност да погасява задълженията си. Разбира се, тази невъзможност води до забава в плащанията, респ. това се отразява в ЦКР. Впоследствие именно чрез системата на ЦКР се възпрепятства повторното кандидатстване на некоректния платец. Това означава, че той няма да получи желаното финансиране или рефинансиране. Положителното е, че информацията в системата за кредитната задлъжнялост се актуализира периодично. Според Наредба № 22 на БНБ за ЦКР банките са длъжни да предоставят информация за всички кредити на  клиентите си и за настъпилите изменения по тях в срок не по-дълъг от 5 работни дни. Същевременно ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ отчетния, банката подава информация за размера на дълга по вече отпуснат кредит до окончателното изплащане на кредита. 

Колко време отнема да се смени статуса в ЦКР

Продължителността на този срок се определя в зависимост от правния статут на лицето. За юридически лица необходимият срок за промяна на статута от нередовен на редовен платец е най-малко от 6 месеца до 1 година. Срокът се определя в зависимост от  начинът на погасяване на дължимите суми (месечно или на по-големи интервали от време). За физически лица този срок е по-малък и се състои от един месец, след като погашението е било извършено в срок.

Как да си проверим кредитната задлъжнялост

Ако кредитополучател желае да получи справка от регистъра за размера на оставащото задължение, той трябва да подаде искане за изготвяне на справка за кредитна задлъжнялост. Справката може да бъде издадена от всяка банкова институция, включително и от БНБ, срещу заплащане на определена такса. Ако в нея се съдържа невярна информация единствено банковата институция, подала данните към системата има правото да извършва необходимите корекции. Това става с подаване на искане до съответната банка, която е длъжна в седем дневен срок да се произнесе по искането и ако е необходимо да осъществи необходимите корекции.

„Свързаните лица” също се вписват в регистъра

Свързани лица са всички онези, които имат пряко отношение към отпуснатият заем. Такива са например съпрузите, роднините, работодател и работник, съдружниците и всички онези лица, които са финансово обвързани по някакъв начин. При тези лица съществува вероятност при възникване на финансови проблеми на едно лице, всички останали да изпаднат в невъзможност да изплащат задълженията си.  Неслучайно кандидатствайки за отпускане на заем, банковият служител изисква попълване на декларация за свързаност. Тя може да се окаже решаваща за отпускането на заем.

Като заключение бихме посъветвали бъдещите кредитоискатели, кандидатствайки за отпускане на заем да не се прикрива информация за текущите задължения, както и за свързаните с тях лица. Невярно декларираните данни са достатъчен мотив за отказ от страна на банката – кредитор. 


Десислава  Николова
Анализатор потребителски финанси
МОИТЕ ПАРИ - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

PETUR IVANOV
29 Sep, 2008 | 16:38

Здравейте господин МУТРЕВ,

Не виждам защо след като стойте по цял ден в някой прашен офис и изплащате кой знае каква килийна дупка в Люлин, трябва да си го изкарвате на ГОСПОЖИЦА Николова???

Та нима тя е виновна за финансовата криза в Америка, та да осъждате съня й!!!!

В общи линии ако не разбирате икономическите термини по горе, вземете някое по лесно четиво!

Приятен ден!

Чалгев
27 Aug, 2008 | 21:50

А ние "с гайдите" тука.... си мечтаем да се намери някой ЧЕТЯЩ чужзите медии.... да направи поне копи/пейст с многобройните информасии и анализи по страхотната криза обхванала света !!!

Добре щеше да е и да ни разкажат за манифестасии и бунтове на млекопроизводители и всякакви фермери ... поне в Европата.....както и за отношениетоа на властите към тях!


(щото и тука нещо се бунтуват малобройните ни фермери и млекопроизведители !!!)

Мутрев
27 Aug, 2008 | 21:44

Десислава Николова
Анализатор потребителски финанси
МОИТЕ ПАРИ - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg
Госпожо Николова,

Не зная дали си давате сметка какво жестоко кармично натоварване си поемате с вашите "странни" приказки за кредитите и изобщо по въпроса!
Разбирам че "трябва да си изработите заплатата"! Но, уважаема, Вие не може да не знаета че над 2,5 милиона купени с кредит къщи и апартаменти в Щатите са ВЕЧЕ КОНФИСКУВАНИ !!!

Дневно само в един от Щатите се конфискуват по 15-20 къщи, а достойни семейства са изхвърлени като клошари на улисата!!!

Вие, с вашите гадни лъжи и "спестени простички детайли"...... СПИТЕ ЛИ СПОКОЙНО ???

Естествено.... това е "Платена публикасия-скрита реклама" и редаксията на сайта.... НЯМА ДА ПОСМЕЕ ДА НАПРАВИ КОМЕНТАР,.... нито пък да обясни и "дешифрира поредния грозен финонсов колапс към който ни бутка някой!

Кой ли???


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.