Факти, Анализи, Коментари
   31 Март 2020
 У нас    Пловдив    Бизнес    Туризъм   
О С Т А Н Е Т Е  У  Д О М А!
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Q U I Z

НСИ: Доходите нарастват с 13,7%, а разходите с 10,7%
17 Февруари 2020
Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна
Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1770 лв. и нараства с 13.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (56.2%), следвани от доходите от пенсии (27.3%) и от самостоятелна заетост (6.4%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1.1 процентни пункта, а доходите от самостоятелна заетост и от пенсии намаляват с по 0.4 процентни пункта, съобщиха от НСИ.

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 670 лв. и се увеличава с 10.7% спрямо същото тримесечие на 2018 година. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са - храна (29.7%), следвани от - жилище (17.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. относителният дял на - храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището - с 0.6 процентни пункта, а делът на - здравеопазване се увеличава с 1.7 процентни пункта. Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. средно на лице от домакинство разходите по видове се променят, както следва:

- храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8.8%).

- алкохолни напитки и цигари се увеличават от 63 на 73 лв. (с 15.1%).

- облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4.7%).

- жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 268 на 286 лв. (с 6.7%).

- здравеопазване се увеличават от 82 на 118 лв. (с 43.6%).

- транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%).

- свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13.7%).

- данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2019 г. е без съществена промяна спрямо същото тримесечие на 2018 година. Увеличение е отчетено в потреблението на зеленчуци - от 14.8 на 16.8 кг, яйца - от 36 на 38 бр., плодове - от 12.4 на 12.8 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21.5 на 20.6 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, фасул зрял, картофи и захар.


последни в У нас:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

гого
17 Feb, 2020 | 21:03

по-скоро е 10 на 15


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2020 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.