Факти, Анализи, Коментари
   31 Март 2020
 У нас    Пловдив    Бизнес    Туризъм   
О С Т А Н Е Т Е  У  Д О М А!
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Q U I Z

Регистрираха Иванчева за кметските избори
28 Септември 2019
Тя ще се яви като независим кандидат за кмет на София
Представителите на „Християндемократическа партия на България", чрез която като независима се кандидатира за кмет на София Десислава Иванчева, са били в столичната ОИК навреме и не са закъснели с подаването на документите.

Това става ясно от решението на ЦИК, публикувано на страницата й, с което Иванчева трябва да бъде върната в надпреварата за столицата, Биляна Петрова в битката за "Младост", както и останалите кандидати на ХДПБ.

"Видно от приложения по преписката дневник за регистриране на посетители и писмо, подписано от председателя и секретаря на ОИК - Столична община, София-град с изх. № 412/27.09.2019 г., упълномощени представители на ПП „Християндемократическа партия на България" - Татяна Димитрова Христова и Стефан Христов Сълков, са били допуснати в сградата, в която се помещава ОИК - Столична община, София-град и съответно в ОИК, съответно в 16:46 и 16:49 ч., т.е. преди изтичането на крайния срок за подаването на документите за регистрация. Видно от същите документи председателят и представляващ ПП „Християндемократическа партия на България" Ирина Юлий Абаджиева-Репуц е допусната в сградата и в ОИК в 17:06 ч., се обяснява в решението на ЦИК.

От текста става ясно още, че документите са приети и разгледани от членовете на ОИК - Диян Асенов, Георги Димитров и Христианна Василева. Посочените членове на ОИК при преглеждането на подадените документи са отразили в т. 6 „Забележки" на входящия регистър само една констатирана нередовност, а именно списъкът на кандидатите на електронен носител не съответства на образеца от Решение № 120-МИ от 16.09.2019 г. на ОИК. Липсва отбелязване под формата на забележка или констатирана нередовност, че документите са получени след крайния срок за регистрация на кандидати. При така изяснената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че отказът за регистрация е незаконосъобразен, тъй като документите за регистрация на кандидата на ПП „Християндемократическата партия на България" са депозирани в срок. Обстоятелството, че процесът на подаване на документите, видно от входящия регистър е с отразен час на приемане - 17:07 ч. не означава, че документите са подадени след установения краен срок при условие, че упълномощени представители на партията са се намирали в ОИК, за да подадат документите за регистрация преди изтичане на същия срок.

Отделно от това следва да се има предвид, че прилагането на списък на кандидатите на електронен носител в структуриран вид на EXCEL има препоръчителен характер, поради което отказът да се регистрира кандидатът само на това основание е незаконосъобразен, оборват от ЦИК другият довод на ОИК да откаже регистрация на Иванчева.


последни в У нас:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2020 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.