Факти, Анализи, Коментари
   18 Юни 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Кирил Аргиров: Никоя община не разполага с по-висока цел от хората.
1 Октомври 2003

     Независимият кандидат за кмет на община "Родопи" Кирил Аргиров има юридическо и медицинско образование. Работи в общината от 14 години, като 9 от тях са в сферата на здравеопазването. През последните две години трупа административен и управленски опит като секретар на община Куклен. Благодарение на неговите усилия администрацията разполага с модерна компютърна система за улеснено предоставяне на публични услуги. Във връзка с тази негова инициатива 80% от служителите на общината преминават курс по компютърно обучение. Бюрократичното отношение е сведено до минимум.

     Женен е от 21 години. Съпругата му Мирела е консултант по мрежов маркетинг, дъщеря му Стефана е студентка втора година в Техническия университет в София. Има син Георги– ученик в 12-ти клас в СОУ “П.К. Яворов” – гр.Пловдив.

     За хобито си споделя, че колекционира музикални изпълнения на китара. Запален е по фитнеса и следи професионалния бокс.     - Какво ви накара да се кандидатирате за кмет?

     - Смея да твърдя, че познавам добре проблемите на община Родопи. Това е и основната причина да се кандидатирам за кмет. Никоя община не разполага с по-висока цел и по-върховно благо от хората. Амбицията ми е общината да заеме мястото, за което е призвана: да бъде обърната с лице към хората и техните проблеми, вместо да бъде статичен наблюдател. Според мен в общината не се случва нищо в позитивен план, за четири години няма привлечена нито една чужда инвестиция.

     - Как смятате да привлечете инвестиции в общината?

     - Ние трябва да предизвикаме инвеститорите, трябва да ги търсим, а не да чакаме сами да дойдат. За тази цел ще осигурим добри условия и максимална ангажираност от страна на общинската администрация. Ще предложим партньорство. Община Родопи разполага с богат потенциал и дадености – развита инфраструктура (близост до магистрала, газопровод, летище), съседство с Пловдив, работливи хора, плодородна земя. За да привлечем интерес ще популяризираме община Родопи и чрез интернет.

     - По какъв начин ще направите общината по-работеща?

     - Възнамеряваме да свържем в единна информационна система всички кметства на нейната територия, което ще облекчи предоставянето на административни услуги на гражданите. Ключова цел е въвеждане на обслужването на “едно гише”. Като юрист и специалист по административно право смятам, че съм доказал как успешно може да се управлява една община. В своята професионална дейност съм възприел принципа, че не следва да се намира работа на хората, а да се търсят подходящите хора за конкретната работа. Ще въведем конкурсното начало за всяка длъжност в администрацията. Идеята ми е да се създаде информационно-консултативен отдел в общината, който да предоставя необходимата информация на земеделските производители за кредитни линии и финансиращи програми. Този отдел ще предлага експертна помощ за изготвяне на проекти и бизнеспланове на всички, които желаят да започнат бизнес.

     - Кои са приоритетите във вашето управление?

     - Основен приоритет в управленската ми програма е развитието на инфраструктурата. В нито едно от населените места в общината няма изградена канализация. В тази връзка има изготвени проекти, които се нуждаят от актуализация. Ще работя за осъществяването на максимален брой проекти. За финансирането им ще разчитаме на средства от предприсъединителните европейски фондове, програма САПАРД и държавния бюджет. Имам подкрепата на държавата в лицето на управляващата партия.

     Община Родопи е традиционен селскостопански район. Съществува проблемът за охрана на земеделските земи и произведената продукция. Ще решим този проблем чрез създаване на общинска охранителна фирма, която ще работи в тясно сътрудничество с органите на реда.

     Специално внимание обръщам на децата. Ще създадем условия за подобряване на образованието им чрез ангажиращи и интересни извънкласни форми на обучение. Приоритет ще са компютърното и езиковото обучение. Община Родопи разполага с множество спортни обекти, които ние поетапно ще възстановим. Амбицията ни е да върнем децата на игрищата и стадионите, да ги упътим към фитнесзалите и баскетболните площадки, вместо към кафе-аперитивите. В изпълнението на тази задача, общината ще работи в тясна връзка с училищните ръководства и училищните настоятелства. Приоритет е и възстановяването на училищното здравеопазване.

     Развитието на културата и съхраняването на културните ценности и традиции е от съществено значение в моята управленска философия. Общината ще направи всичко възможно за подпомагане на читалищната дейност в населените места чрез увеличаване на средствата за издръжка, за сметка на собствените общински приходи. Ще популяризираме културните постижения на читалищните дейци, защото те представят пред света не само конкретното село, но и общината.

     - Ще се подчинявате ли на решенията на партията, която ви подкрепя?

     - Аз съм независим кандидат за кмет. Моята партия са жителите на общината, с тях ще се съобразявам. Общината не трябва да се капсулира, независимо от факта, че се върви към самостоятелност на местното самоуправление, в това число и финансова. Считам, че общината трябва да работи в тясна координация с държавата. България е унитарна държава и държавното управление би трябвало да намери отражение на местно ниво.

     - Ще декларирате ли с каква лична и фамилна собственост влизате във властта?

     - Не се притеснявам да го направя отново, двукратно съм имал тази възможност като държавен служител.

     - Какво не бихте допуснали в работата си като кмет?

     - Не бих допуснал липса на професионализъм и неумение за работа в екип.


последни в Интервю:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.