Факти, Анализи, Коментари
   14 Юни 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Родни Азама: “Информационно осигуряване е изключително важно за бизнеса, правителствения и отбранителния сектори!”
12 Ноември 2004

Родни Азама, управляващ директор на The Chancellor Group - основен лектор на Втория Балкански форум по качеството.


Родни Азама: “Бих искал да поздравя организаторите на Балканския форум!”
     - Г-н Азама, Вие сте управляващ директор на The Chancellor Group и ще бъдете основен лектор на Втория Балкански форум по качеството, който ще се проведе в София. Сред основните теми на форума ще е информационната сигурност. В какво се състои Вашата работа?

     - The Chancellor Group е съсредоточена върху инфраструктурната, търговската, транспортната, корпоративната сигурност, развитието на международната търговия и оборудването и системите за сигурност. Ние също извършваме корпоративни проучвания. Сигурността на информацията е жизненоважен компонент за инфраструктурната и корпоративната сигурност.

     - Какъв е Вашият опит в областта на сигурността, противодействието на тероризма, оценка и управление на риска, управление на кризи и какви примери или съвети можете да дадете?

     - Що се отнася до опита ми, аз съм бивш официален представител на САЩ по отношение на търговията и отбраната. Най-напред работих в сферата на инфраструктурната и корпоративната сигурност и участвах в управлението на риска и оценяването на инфраструктурни и производствени проекти в Централна и Източна Европа. Като служител в Пентагона, работих в сферата на борбата срещу тероризма и трафика на наркотици, в областта на управлението на риска на националната сигурност, сигурността на информационните системи и в управлението на кризи. Работил съм в редица целеви войскови части на Пентагона, сформирани в отговор на глобалните непредвидени обстоятелства или конфликти.
     По отношение на предоставянето на съвети, ръководството и доброто планиране, процедурите и обучението - те са важни за управлението на риска. Рискът не може изцяло да бъде елиминиран, нито да се постигне перфектната сигурност, така че управлението на риска е важна и динамична област, която изисква непрекъсната работа и бдителност.


“Ние поехме инициативата и признахме важността на качеството, стандартите и информационната сигурност/осигуряване!”
     - Информационната сигурност в бизнеса и отбраната?

     - Предпочитам да използвам термина “информационно осигуряване”. Информационно осигуряване отива отвъд информационната сигурност и е насочено също към непрекъснатостта на информационните системи. Информационно осигуряване е изключително важно за бизнеса, правителствения и отбранителния сектори. То е важен елемент от националната сигурност, чието значение се увеличава.

     - Върху какво ще насочите вниманието на участниците във Втория Балкански форум по качеството? Каква ще бъде основната тема на вашето представяне по време на форума?

     - Вторият Балкански форум е важно събитие. Бих искал да поздравя организаторите на Балканския форум по качество и решението им да организират втори такъв. Ние поехме инициативата и признахме важността на качеството, стандартите и информационната сигурност/осигуряване. Моето внимание е обърнато основно върху важността от политиките на добро информационно осигуряване, процедури и стандарти.

     - Какво е за Вас значението на провеждане на форума Управление – Технологии - Сигурност?

     - Управлението, технологиите и сигурността са три важни взаимно свързани стълба. Хората, ръководството, технологиите и сигурността са важни за организационния процес, независимо дали става дума за бизнес, правителствения или неправителствения сектор и тъй като те са релевантни на предстоящото, интересът на Втория Балкански форум ще се фокусира върху тях.

     Интервюто е предоставено от Агенция ФОКУС!


последни в Интервю:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.