Факти, Анализи, Коментари
   20 Юни 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Общините да финансират по приоритет най-важните структуроопределящи обекти
Илиян Златев - 22 Декември 2003

Според председателят на бюджетната комисия Нина Радева капиталовите разходи в общините трябва да бъдат правени не на отделни обекти, а в контекста на общите програми за регионално развитие.


     - Госпожо Радева, Бюджет 2004 вече е приет. Той отразява политическото съгласие между НДСВ и ДПС. С каква цена бе постигнато то?

     - Политическото съгласие между НДСВ и ДПС действително е отразено в бюджета, но тук не бих искала да говоря за цената, а по-скоро за смисъла на това политическо съгласие. Ние сме управляваща коалиция с определени цели и подържането на тази съгласуваност в политиката е в името на обещанията, с които ние сме спечелили изборите. А именно гарантиране на темпове на икономически растеж, на икономическа стабилност и гарантиране на социалните придобивки на българските граждани и увеличаване на техният обем.

     - Ще създаде ли проблем в баланса на бюджетните разчети приетата точка за безплатното пътуване на военноинвалидите и ветераните - разход, който не бе регламентиран в проектобюджета?

     - Няма да създаде проблеми, тъй като това са потенциални загуби за бюджета. Но, разбира се, има направени разчети и тези разчети се базират на 75%-но намаление за пътуване на военноинвалиди и ветерани от войните. Но какъв е точно разчетът и колко хора ще се възползват от това си право да пътуват; колко пътувания ще направят и от там евентуално на каква сума ще възлизат тези разходи никой не може в момента да каже. Приблизително изхождайки от параметрите на тези бюджетни разходи за предходната година можем да считаме, че има с какво да компенсираме тези разходи. Още повече, че тук става въпрос за хора пострадали при изпълнение на гражданския си дълг към държавата.

     - Бюджет 2004 бе наречен от Милен Велчев “Бюджет на съзиданието и развитието”, може ли да бъде наречен и бюджет на финансовата децентрализация?

     - Финансовата децентрализация бе заложена от бюджет 2003 , но тук действително цялата бюджетна процедура премина в рамките на вече установената технология за бюджетиране на общините и мисля, че това ще даде своите добри резултати, защото финансовата децентализация означава ясно разграничаване на правата и отговорностите както на държавата, така и на общините. На базата на това разграничаване на отговорностите би следвало търсене и на финансов ресурс за осъществяването на тези отговорности. В случая ясно е определена рамката от дейности, които са отговорност на държавата и тези на общините. Като е регламентирано колко пари ще отпусне държавата за издръжката на дейности по стандарт. Стандартите за издръжка са определени на базата на обслужване на човек от съответната социалната система и те са едни и същи за всички общини, така че това създава възможност за равнопоставеност на общините и тази процедура на боричкане между общините - коя, колко и каква част от общия бюджет да съумее да вземе за себе си вече е напълно безпредметна. Вече е разписан напълно ясно механизмът и общините знаят дори формулата за определяне на субсидията. Тя е записана в приложение към държавния бюджет и там се знае точно по какви параметри и какви показатели общините получават пари за здравеопазване, образование и социални дейности, спрямо броя на гражданите, които всяка община обслужва.

     - А не смятате ли, че намаляването на капиталовите разходи на общините може да отвори дупки в общинските бюджети?

     - Аз смятам, че това е една тенденция, която изобщо е свързана с другата концепция за развитието на българските общини, пак в контекста на финансовата децентрализация. Капиталовите разходи, изобщо дългосрочните инвестиции в общините трябва да бъдат правени не на отделни обекти, а в контекста на общите програми за регионално развитие. Защото само тогава общината ще се развива като единен организъм, а не само да се финансират единични обекти в една или друга сфера, които като цяло по никакъв начин не повишават равнището на инфраструктура и комуникации и изобщо социални отношения в общината. Така че и в бъдеще смятам, че на база на това което държавата има възможност да отдели като средства за капиталови разходи, това което общините имат като ресурси, и разбира се парите от предприсъединителните фондове трябва да формират общата маса от средства въз основа, на които ще се избират по приоритет най-важните структуроопределящи обекти, които трябва да бъдат финансирани. Този начинът на разпределяне на капиталовите разходи ще бъде актуален само за малките общини и за общините, които имат много незначителни ресурси да генерират собствени приходи.

     - Госпожо Радева какъв ще бъде ефектът от въвеждането на лимит от 2,5 млрд. лева на фискалният резерв?

     - Вижте, това е една доста дискутирана тема. Има много голямо значение фиксирането на минималния размер на фискалния резерв, който гарантира макроикономическата стабилност в България, тъй като фискалния резерв, благодарение на макроикономическата стабилност и икономическия растеж, е над определени рамки. Ние много ясно трябва да знаем каква е границата или каква е горницата над определен праг, която ние можем да си позволим да ползваме и да финансираме определени дейности и операции на различни инвестиционни пазари. Ние искаме със закон да лимитираме начина, по който се изчислява минималната граница на фискалния резерв и това е направено в текстовете на глава 8 от Закона за устройство на държавния бюджет, която се нарича фискален резерв. Въпреки, че този закон не е преминал окончателно през процедурата по гласуването й , ние вече сме фиксирали минимален праг на фискалния резерв от 2.5 млрд. лв.


последни в Интервю:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.