Факти, Анализи, Коментари
   24 Юни 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Надежда Божинова: Младите хора са основният творчески и идеен ресурс за развитието на едно общество.
Николай Атанасов - 24 Октомври 2003

Надежда Божинова е номер 11 в листата на общинските съветници на НДСВ в Пловдив-град. Родена е на 06. 07. 1979 г. Завършила е стопанско управление в ЮЗУ “Неофит Рилски”. Голямата й страст е фолклорното танцово изкуство.


     - Г-це Божинова, Вие сте един от най-младите кандидати за общински съветници в листата на НДСВ в Пловдив-град. Какви бяха мотивите Ви да приемете подобна отговорност?

     - Приех номинацията за съветник, защото смятам, че в Общинския съвет, както и в другите институции на местната власт трябва да бъдат представени и младите хора. Те са основният творчески и идеен ресурс за развитието на едно общество. В работата си в местните органи на властта, младите специалисти могат да постигнат един чудесен синхрон с по-възрастните си и опитни колеги, който ще е изключително полезен за просперитета и развитието на нашия град.

     - Какво Ви спечели за каузата на НДСВ?

     - Според мен в една държава именно политическите партии са тези, които трябва да възпитават ценностната система на обществото. Ако една партия има много съмишленици, то това означава, че голяма част от обществото възприема като свое кредо изповядваните от нея ценности. НДСВ е точно такава партия. Аз твърдо заставам зад позицията на партия НДСВ, защото наистина вярвам в ценностите, които тя прокламира и на които държи. Става въпрос за морал и почтеност, за свобода, обвързана със съответните отговорности и справедливост. Това са всички онези ценности, които са нужни за нормалното функциониране на едно демократично общество.

     - Как бихте подпомогнали развитието на града като член на местния парламент?

     - Естествено, като млад човек, на първо място ще работя за решаването на проблемите и защитата на интересите на младите хора в Пловдив. Това обаче съвсем не означава, че ще пренебрегна проблемите на останалите жители на града. Във връзка с предстоящото пълноправно членство на България в Европейския съюз, съм на мнение, че трябва да се положат допълнителни усилия за информационната обезпеченост на процеса на присъединяването ни към структурите на ЕС. Обикновеният човек не познава достатъчно добре възможностите, които му осигуряват различните програми и предприсъединителни фондове на Европейския съюз. Смятам, че при една по-добра информираност, много хора ще покажат действително своята инициативност и ще постигнат по-големи успехи в бизнеса. Ние трябва да се стремим да подкрепяме този процес, защото повишаването на личното благосъстояние постепенно ще доведе и до повишаване на общественото благосъстояние.

     - Къде тук виждате ролята на общината?

     - Постигането на една по-добра информираност би било невъзможно без участието на неправителствените организации, които са посредниците между органите на политическото управление и гражданите. Общината трябва да влезе в ролята на активен партньор в работата на неправителствения сектор. Тя може да се превърне в инициатор на семинари или срещи с цел обучение. Сътрудничеството между общината и неправителствените организации може да помогне на хората да се запознаят със своите отговорности или задължения, както и с тези на самата община.

     - Според социологическите проучвания и на тези избори голяма част от младите хора няма да гласуват. На какво според Вас се дължи отдръпването им от политиката?

     - Според мен това се дължи на специфичното им безразличие по отношение на управляващите. За съжаление за младите в момента е по-лесно да се позоват на клишето “всички политици са еднакви” и да спестят личните си усилия за промяна на статуквото. И тук отново стигаме до важността на личната инициатива. Първото и най-важно задължение на гражданите в една демократична държава е да използват правото си на глас при определянето на състава на местните и национални органи на властта. Ако след това не са съгласни с политиката на управляващите, те трябва да упражнят съответния граждански натиск върху тях. От младите хора се изисква единствено да се запознаят и оценят политиката на политическите сили и да дадат гласа си за тази от тях, която е най-подходяща да поеме управлението, защото не се съмнявам, че ако ги попитат от кой или от какво са недоволни, те ще имат готов отговор на този въпрос! Несъмнено отдръпването от политиката се дължи натрупаното разочарование и трудния живот, който всички ние споделяме. Стимулът ни за участие в политическия живот обаче, трябва да е именно това, че положението трябва да се промени! Сигурна съм, че младите хора осъзнават това и го искат не по-малко от мен.

     - Какво според Вас трябва да се направи, за да останат младите хора в България?

     - Основното е да се разрешат проблемите им, които не се различават много от проблемите на останалите. На първо място това са безработицата и недостатъчното финасово обезпечение. След това идват проблемите свързани с лошата инфраструктура, здравеопазването, благоустройството и различните видове данъци и такси. За решаването на проблема с безработицата например могат да се разработят атрактивни проекти за привличането на външни инвестиции, както и да се стимулират местните предприемачи чрез намаляване на бюрокрацията и други облекчения от финансов характер. Естественият резултат от подобна политика би било откриването на нови работни места. Предлаганите облекчения могат да се обвържат с условието част от тези места да бъдат заети от млади специалисти без трудов стаж, които ще могат да се реализират именно в България.

     - В заключение бих искал да Ви попитам: какво е Вашето послание към младите хора в Пловдив?

     - Надявам се те да бъдат по-инициативни и самоотговорни. Да обърнат нужното внимание на своето образование и следдипломна квалификация, защото, за да се развиват и просперират, трябва да положат много усилия и труд!


последни в Интервю:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.