Факти, Анализи, Коментари
   24 Юни 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Ани Егинлиян-Шишманян: От екологична гледна точка в Пловдив има какво да се подобри.
Тони Димитров - 23 Октомври 2003

Ани Егинлиян е №9 в листата за общински съветници на НДСВ в Пловдив-град. Родена е на 07.12.1945 г. Завършила е ВМИ. Директор е на ХЕИ-Пловдив. Семейна.

     - Защо се кандидатирахте за общински съветник?

     - Това което ме накара да се кандидатирам за общински съветник е желанието на това правителство, в лицето на министерството на здравеопазването да промени в положителна насока работата на ХЕИ Пловдив, чиято институция оглавявам от няколко месеца.

     - Какво по точно имате предвид?

     - Целта е да се оптимизира цялостно работата на инспекцията особено в частта и начин на обслужване на гражданите и елиминиране на негативните прояви зад който израз стои по-неприятния израз - корупция. Така че аз се нагърбих с тази задача и във връзка с това считам, че бих могла да помогна на пловдивското общество в тази си част - именно профилактиката. Няма да е нещо ново, което казвам, че много по хуманно и по рентабилно е да се влагат средства и да се прави всичко възможно да се предотвратяват заболяванията, а не да се лекуват. Ролята на ХЕИ е точно в това - оздравяване, перфекционизиране на околната среда. Имам предвид въздуха, водите, почвите, условията на труд, условията на бит и условията на учебния процес и почивка на гражданите и на децата, т.е. всичко което ни обкръжава да бъде в такива норми, че да осигурява здравето на населението, от друга страна в ХЕИ се контролира непрекъснато разпространението на заразните заболявания, в аспект те да бъдат ограничени като бройка и да се избегнат епидемиите, а в случай на такива епидемични ситуации бързо да бъдат вземани мерки за ограничаването им. Говоря за заразни и паразитни заболявания. Разбира се в целия този аспект се включват и всички лабораторни изследвания, които се правят за да се докаже дали сме в норматив или не. Водещ в дейността ни е също така и контролът за спазване на хигиенните изисквания във всякакви обекти с обществено значение.

     - С какво по-конкретно мислите, че бихте била полезна на обществото като член на общинския съвет?

     - Считам че като общински съветник бих могла да насоча усилията на общината точно към тази промотивна, по отношение на здравето, дейност т.е. тук се включва също и участие на общинските и други институции в международни и национални и регионални програми, които биха довели до подобряване на всички тези условия, които споменах и мисля, че един такъв представител, дали ще бъда аз или друг от хигиенната инспекция, е от много голямо значение в общината, за да насочи мисълта точно в това направление.


     - Споменахте за борба с корупцията. Какви са вашите идеи за преборване с това явление, което съществува не само в ХЕИ, но и във всички държавни институции?

     - Идеите вече са в ход, в смисъл досега традицията да не се съхраняват досиета на обектите, което води до това, че всеки един собственик постоянно да се страхува, че не му е наред документацията. Това води до една голяма възможност за корупция, затова първата стъпка, която вече е към финала си през тези няколко месеца, е до края на годината всички обекти в пловдивска област да имат така наречените досиета с пълната документация в тях и дори да се смени собственика, наемателя или арендатора той няма да минава през този ад - да вади всички документи наново, а на практика, след като ги има при нас само ще бъде променено името му в последния документ, ако, разбира се, не се промени предназначението на обекта, така че това е едната стъпка, с която се ограничава възможността по този повод да се вземат пари - неуредени документи.

     Вторият вариант - това са промените, които се направиха в щата с обособяването на един самостоятелен отдел - предварителен санитарен контрол и отдел текущ контрол, така че двата отдела взаимно да се контролират. Тези, които ще дават разрешителните документи са до един етап. След това вече текущият контрол е от друг, така че ако някой направи компромис, той не може да продължи грешката си нататък по време на текущия, защото други хора контролират и взаимно ще си видят грешките. Това също беше по указание на министерство на здравеопазването, което действително оказа голяма помощ.

     - Мислите ли, че корупцията в ХЕИ все пак е в голям мащаб?

     - Като казвам за проблемите в ХЕИ, желанието ми да се оптимизира работата е в името на десетки, стотици хора, които работят в ХЕИ и които са стойностни, качествени, работят отговорно и за сметка само на няколко души се опетнява името на всички тях. Точно в този аспект искам да изчистя името на всички останали, които нямат отношение към този неприятен момент.

     Друг вариант за оказване на натиск върху собственици и наематели на обекти, това е искането на разнопосочни хигиенни изисквания, така че различни инспектори, различни проверяващи да ги объркват с различни изисквания, с което те да се чувстват, че нещо не е наред. Постепенно и това ще стане, но не може изведнъж, защото обектите в пловдивска област са някъде около 11 хиляди, но ще стане в този смисъл - всеки проверяващ в своя си обект постепенно ще снабди собственика или наемателя с набора от норми, на които трябва точно да отговаря обекта, за да не може да бъде притискан с разнопосочни изисквания. Тук искам да кажа, че новото законодателство, което ни кара да се хармонизираме с европейското дава и отговорността на самите търговци и производители и те трябва да следят нормативната база.

     - А по-общо как преценявате условията на живот в Пловдив от екологична гледна точка?

     - От екологична гледан точка в Пловдив има какво да се подобри. Оздравяването на околната среда е много важно за такъв голям град като Пловдив. Атмосферния въздух на Пловдив, който показва значително замърсяване с тежки метали и други съставки, които са в резултат на някои обекти, които изпускат вредни емисии без да бъдат пречистени. На второ место интензивното движение на моторни превозни средства. Тук биха могли с желанието на всички в общината да се предприемат редица мерки по отношение на това да се разшири синя зона, да има обиколни пътища, да се направят паркинги, които да са в центъра на града; по отношение на сметището; по отношение на водите; всичко това са неща, които ако участва представител на ХЕИ в общината мисля, че по лесно ще може да прокара тези изисквания.

     Друг много наболял проблем е хранителните заведения, намиращи се в подблокови пространства или в друга близост до жилища, които нарушават спокойствието. В задължението на общината е да осигури спазването на шумови норми във всички подобни обекти, но това напоследък не се случва и хората страдат от това.


последни в Интервю:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.