Факти, Анализи, Коментари
   24 Юни 2024
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Мариана Димитрова-Гичева: Новите европейски тенденции задължително трябва да намерят място и в нашата образователна система.
Тони Димитров - 21 Октомври 2003

Мариана Иванова Димитрова-Гичева е номер 4 в листата на общинските съветници на НДСВ в Пловдив–град. Завършила е висше образование в ПУ “Паисий Хилендарски” – Българска филология. Директор е на езикова гимназия “Иван Вазов” в гр. Пловдив. Семейна.


Марияна Димитрова на работното си място.
     - Г-жо Димитрова-Гичева, какви са вашите мотиви да се кандидатирате за общински съветник?

     - Моите мотиви са първо личностни; второ професионални. От 10 години съм директор на езикова гимназия “Иван Вазов” , а от 18 съм в сферата на образованието.Както знаят гражданите на Пловдив училищата са един от основните приоритети на общината, тъй като те са на общински финансови средства. Така че желая да бъда общински съветник, смятам, че бих могла да бъда изключително полезна в това как да се издържат училищата, какво можем да направим за тези училища, за да могат нашите деца да идват наистина с радост на училище.

     Второто - личностните ми мотиви - изключително уважавам г-жа Нина Радева, нейната платформа. Уважавам я като професионалист. Също и останалите и колеги, включени в листата, така че с чест се включвам в техния отбор, тъй като това са хора доказали себе си във всички сфери и бихме могли заедно наистина да направим много за Пловдив.

     - Бихте ли споделили, като специалист в сферата на образованието, какви идеи имате за развитието на училищата в Пловдив?

     - Идеите за развитието на образованието в Пловдив са залегнали в програмата на нашия бъдещ кмет - г-жа Радева и аз заставам зад тях. Жан-Жак Русо е казал “Колкото по внимателен си в своите обещания, толкова по точен ще си в тяхното изпълнение”. Така че ние много внимателно трябва да премерваме всяка своя дума и какво да обещаваме тъй като има много какво да се направи.

     - Какви са според вас основните проблеми, които предстои да се решават в сферата на образованието?

     - Специално в сферата на образованието за 13 години има много наболели проблеми, които се отлагат. В Пловдив са направени много плахи стъпки относно оптимизирането на училищната мрежа, а това е изключително важно, въпреки че това е много тежък въпрос от гледна точка на оцеляване на училищата. Но неговото бавене води до функционирането на празни или полупразни училища а същевременно се влагат много средства. Знам какво означава това - оптимизирането на мрежата означава, че някой от колегите ще останат без работа, но е факт, че децата в Пловдив намаляват и този демографски срив не може да не окаже влияние и в училищата. Миналата учебна година общо около 2000 деца по-малко са тръгнали на училище в първи клас в сравнение с предходната. Това е страшно, но така или иначе ще се наложи училищната мрежа да се оптимизира и по някакъв начин тези колеги, които ще останат без работа ще трябва да се преквалифицират. Това също е една от основните задачи на бъдещия общински съвет, защото в Пловдив липсва дългосрочна образователна стратегия. Това трябва да се направи от следващия общински съвет, който да придаде лице на дирекция образование и наука към община Пловдив. Това е специална дирекция, която ръководи образованието в Пловдив. Стратегия, която да отчита местните потребности по приоритети.


На предстоящите избори студентката Мария ще подкрепи каузата на своята майка.
     - Вие сте директор на елитно училище. Имате ли информация за това, което е свършено, за да се решат проблемите в пловдивското образование?

     - В Пловдив все още липсва прагматична кореспонденция на дирекция образование и наука към община Пловдив с другите образователни структури и най-вече с регионален инспекторат по образованието към МОН. Това е изключително важно, защото държавните и общински образователни институции вървят по различни пътища, с различни инструменти към една и съща цел - приоритета на българското образование. До този момент не съществува такава чуваемост. И всички ние, които работим в сферата на образованието се чувстваме като в безвъздушно пространство между община и МОН, а от друга страна имаме районни кметове с районни администрации по образованието, можете да си представите каква шапка има над главата на всичките директори, затова трябва да се помисли за рационализирането на работата и за тази кореспонденция между всичките институции. В публичното образователно пространство липсват сериозни анализи върху местни проблеми, успехи или трудности свързани с образованието. Няма въведена система за определяне на образователните нужди. Тази липса на стратегия води до училища, в които се изучават специалности и профили, които изобщо нямат приложение вече в практиката а това е свързано изключително много със средства, а и от друга страна пък тези млади хора, които завършват, нямат никаква реализация.

     - Какви са днешните перспективи пред пловдивските училища?

     - Тринадесет години в пловдивската образователна система липсва ясна визия и за перспективите пред всяко едно училище - защо е то, какво точно е неговото предназначение. Не са разработени образователни стратегии на училището, определяне на мисия, цел на училището в съответствие с потребностите на региона, общината, населеното място или квартал. Няма изградени дългосрочни и краткосрочни цели. Липсва разработване на принципи за планиране в конкретното училище и т.н.

     - Каква е вашата “рецепта” за справяне със ситуацията?

     - Не може на училището да се гледа само като наличен ресурс, който трябва да поеме поредния контингент учащи се. Времената се менят. Новите европейски тенденции, които навлизат в нашата страна, задължително трябва да намерят място и в нашата образователна система. Това е основната роля на общината и в частност общинския съвет и дирекция образование и наука към общината. Трябва да се помисли за разработване на образователен профил на всяко училище. Не се отчитат различните проблеми на ситуиране на училището като субект на образователна дейност и като резултат на значими обществени процеси и дейности. Необходимо е създаване на самостоятелна политика и профилиране на обучението. Трябва да се работи в посока (засега не е работено) използване на наличните материални и човешки ресурси в общинските училища, така че те да предоставят различни образователни услуги на гражданите. Това би подкрепило изключително много финансово училищата, това би издигнало техния престиж сред гражданите, това би направило училището част от истинската образователна биография на града. Обикновено когато се сблъскаме с някакъв финансов проблем на нас от общината веднага ни се отговаря “няма пари”. Не можете да си представите колко трудно се правят ремонти, колко трудно се набавят средства за хартия, за тебешир, за почистващи материали. Но това може самото училище да си го свърши. То може да се самофинансира.

     - Как по-точно може да се самофинансират пловдивските училища?

     - Има една наредба за специфичните икономически правила за дейността на звената в сферата на народната просвета (наредба номер 6) която е от 1994 г. Тази наредба със съгласието на общинския съвет може да даде финансова независимост на всяко едно училище и то до известна степен да се самофинансира. В много общини в страната това е направено и училищата изглеждат блестящо а не като нашите, а тук в Пловдивската община още се страхуват или не желаят да дадат тази финансова самостоятелност на училището, а така ние сами можем да си помогнем най-добре.


последни в Интервю:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.