Факти, Анализи, Коментари
   17 Октомври 2021
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Екоривейс Оил: Нека запазим България чиста
17 Декември 2013
Кампания за събиране и оползотворяване на отработените масла
Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки гражданин на Р България.
Има създадени и действат редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях е и проблемът със замърсяването с отработени масла. 
 
ЗАЩО СА ВРЕДНИ ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА:
Отработените масла са неразградими при естествени условия. 
Те замърсяват трайно и необратимо природата.
Попаднали в почвата или водата, отработените масла  възпрепятстват циркулацията на кислород,  с което унищожават естествените екосистеми.
 
ПРИМЕРИ:
Един литър изгорено масло, отделя такова  количество вредни вещества, което човек, в нормални градски условия, би вдишал за период от цели три години.
Изхвърлен във водна среда, един литър отработено масло, би образувал тънък  филм,  спиращ  достъпа на кислород на водните обитатели,  на  площ от 4000 кв.м.
Изляти в почвата,  отработените масла предизвикват необратимото й отравяне. 
 
ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД е организация по оползотворяване на отработени масла.  Дружеството  инвестира в създаване на ефективна и устойчива система за разделно събиране и оползотворяване на отработените масла на територията на Р България, което осигурява високо ниво на защита на околната среда.
Посредством ежегодни информационни кампании и директни срещи с граждани и подрастващи в учебните заведения от цялата страна, организацията изпълнява своята мисия да повишава и обогатява културата на българското общество за разделно събиране и оползотворяване на отработените масла.
Повече информация можете да получите на нашата страница в интернет или да се свържете директно с нас на посочените координати.
 
Какво трябва да правите с отработените масла? 
Всеки от нас може да даде своя принос за опазване на природата, запазвайки по този начин здравето си и това на децата ни.  За целта, отработените масла трябва да се предават на определените за тази цел места. Ангажимент на отговорните органи е след това те да бъдат транспортирани към инсталации за оползотворяване.
Събирайте маслата и ги съхранявайте в затворени метални контейнери.  
Най-лесно и достъпно – в добре затворени и здрави метални варели. 
Не смесвайте отработените масла с други вещества (например антифриз, спирачна течност, вода и т.н.).
 
Събирането и предаването за оползотворяване на отработените масла е гарант за екологично и отговорно мислене.
 НЕКА БЪДЕМ ЕВРОПЕЙЦИ И ЗАПАЗИМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА!
 
За контакти:


последни в Общество:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2021 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.