Факти, Анализи, Коментари
   26 Октомври 2021
 У нас    Пловдив    Бизнес    Туризъм   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Приеха окончателните промени в Наказателния кодекс
31 Август 2006

Наказания за престъпления от новото време - педофилия, продажба на деца, търговия с органи, купуване на изборни гласове

      Притежаването на малки количества наркотични вещества от наркозависими вече няма да се наказва със затвор, а с глоба до 1000 лв., реши парламентът, който окончателно прие промените в Наказателния кодекс (НК). Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение или разпространява наркотични вещества или техни аналози ще се наказва за високорисковите - със затвор от две до осем години и глоба от 5000 до 20 000 лева. Санкцията за рискови наркотични вещества или техни аналози ще е затвор от една до шест години и глоба от 2000 до 10 000 лева.

      Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието ще е затвор от три до дванадесет години и глоба от 20 000 до 100 000 лева.

      В случаите, когато наркотичните вещества или техните аналози са в голямо количество, наказанието ще е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от 10 000 до 50 000 лева.

      Който без разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато те са в особено голямо количество, наказанието ще е затвор от пет до петнадесет години и глоба от 20 000 до 100 000 лева. Такава е и санкцията, ако деянието е извършено от лице по поръчение на организирана престъпна група, от лекар или фармацевт, от възпитател, преподавател или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му, както и при условията на опасен рецидив.

      Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози ще се наказва за високорискови наркотични вещества със затвор от една до шест години и глоба от 2000 до 10 000 лева, а за рискови - затвор до пет години и глоба от 1000 до 5000 лева. За нарушаване правилата за производство, придобиване, пазене, отчитане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, ще се налага лишаване от свобода до пет години и глоба до 5000 лева, като съдът може да постанови и лишаване от права за упражняване на професия или дейност. В маловажните случаи по тези два текста санкцията ще е глоба до 1000 лева. Във всички случаи наркотичните вещества се отнемат в полза на държавата.

      С поправката бе преформулирана и ал. 3 на чл. 12, която вече гласи, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако в жилището на потърпевшия е извършено нападение чрез проникване с насилие или с взлом.

      Досега тази алинея имаше шест точки, пет от които през 1997 г. бяха обявени от Конституционния съд за противоречащи на основния закон.

      Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение (или разпространява наркотични вещества или техни аналози) ще се наказва със затвор от две до осем години и глоба от 5000 до 20 000 лв., ако дрогата е високорискова.

      Санкцията за рискови наркотични вещества или техни аналози ще е затвор от една до шест години и глоба от 2000 до 10 000 лв., решиха депутатите.

      Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения, материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието ще е затвор от три до 12 години и глоба от 20 000 до 100 000 лв.

      Затвор до пет години и глоба до 5000 лв. ще е санкцията за онзи, който предостави взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси на непълнолетен.

      Ако от това са причинени на едно или повече лица средна или тежка телесна повреда, смърт или значително е повреден имот, наказанието ще е затвор от две до осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до 15 години.

      С пробация и глоба от 500 до 2000 лв. ще се наказва онзи, което упражни избирателното си право два или повече пъти при един вот.

      С лишаване от свобода до три години или с пробация ще се наказват купувачите на гласове, които "предложат или дадат на друг имотна облага с цел да го склонят да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат", предвиждат измененията.

      Народното събрание (Parliament.bg) одобри още завишени санкции за склоняването към проституция, трафика на деца и органи за трансплантация.

      За склоняване към проституция, блудствени действия или съвокупление, ще се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от 1000 до 3000 лв. - при глоба между 300 и 600 лв. досега.

      За отвличане с цел склоняване към разврат се предвижда затвор до 12 години.

      Който редовно предоставя помещение за блудствени действия, ще бъде наказван с глоба между 1000 и 5000 лв., а когато деянието е с користна цел, паричната санкция стига до 15 хил. лв.

      От една до шест години затвор ще е наказанието за извършване на блудство и съвъкупление с лице, ненавършило 14-годишна възраст. Ако става дума за изнасилване обаче се предвижда лишаване от свобода за срок от три до 12 години.

      Който склони или принуди друго лице към употреба на наркотични вещества с цел хомосексуално проституиране или извършване на блудствени действия, се наказва със затвор от пет до 15 години и с глоба от 10 000 до 50 000 лв., записаха още депутатите.

      Полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14 години, като се употреби за това сила или заплашване или се използва положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана, се наказват с лишаване от свобода от три до 12 години.

      От една до шест години затвор и глоба от 5000 до 15 000 лв. ще е наказанието за жени, които дадат съгласие за продажба на децата си.

      Със затвор от три до 10 години и глоба от 5000 до 15 000 лв. ще се наказват онези, които набират, транспортират, укриват или приемат бременна жена с цел продажба на детето.

      За криминален аборт ще се налага наказание лишаване от свобода до пет години.

      С промените бяха криминализирани и всички действия за източване на ДДС или пране на пари, както и кражбата на интелектуална собственост с цел търговия.

      Затвор до пет години и глоба до 2000 лв. ще е санкцията за онзи, който избегне установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери, като не подаде декларация, потвърди неистина или затаи истина в нея, не издаде фактура или друг счетоводен документ, състави или използва документ с невярно съдържание при упражняване на стопанска дейност, приспадне неследващ се данъчен кредит.

      Народното събрание реши, че когато данъчните задължения са в особено големи размери, санкцията ще е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния. Ако деянието е извършено с участието на служител от граничната полиция, митническата администрация, Националната агенция по приходите (НАП), Агенцията за държавни вземания (АДВ) или дипломиран експерт-счетоводител, наказанието ще е затвор от две до шест години и глоба до 5000 лв., както и лишаване от право за заемане на длъжността и упражняване на професията.

      Който избегне установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери чрез преобразуването на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица ще се наказва със затвор от една до шест години и с глоба до 10 000 лв.

      С лишаване от свобода до пет години и глоба до 5000 лв. ще се наказва онзи, който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него без необходимото съгласие на носителя на съответното право.

      Председателят на парламентарната правна комисия Янаки Стоилов уточни, че разпоредбата ще важи, когато тези действия са извършени с търговска цел.

      Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители ще се наказва със затвор от две до пет години и глоба от 2000 до 5000 лв.

      Наказанието ще е затвор от две до осем години и глоба от 10 000 до 15 000 лв., когато деянието е в особено големи размери, решиха депутатите.

      Практикуващите магистър-фармацевти задължително да членуват в съсловната си организация - Българския фармацевтичен съюз, реши още парламентът, като прие на второ четене законопроекта за съсловната организация на магистър-фармацевтите.

      Членството в съюза на магистър-фармацевтите, които не упражняват професията си, ще е доброволно.

      Българският фармацевтичен съюз се изгражда на национален и на териториален принцип, като органи на национално ниво са конгресът, управителните и контролните му органи и комисията по професионална етика.

      Клонове на съюза са регионалните фармацевтични колегии, които се изграждат на базата на бившите административни единици - окръзи, където се записват фармацевтите от съответния регион.

      За нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения, на магистър-фармацевтите могат да се налагат наказания: порицание, глоба в размер от една до пет минимални работни заплати и заличаване от регистъра на регионалната фармацевтична колегия за срок от три месеца до три години.

последни в У нас:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

Thebrainless
31 Aug, 2006 | 13:26

Господата депутати ще ги глобяват ли за масовата употреба на кокаин и алкохол?


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2021 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.