Факти, Анализи, Коментари
   25 Септември 2023
 Култура    Религия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
През 2013 сме станали по-културни
21 Май 2014
Кината, театрите и музеите са били по-посетени през изминалата година

Посещенията в музеите през 2013 г. в сравнение с 2012 г. се увеличават с 13.1%. За същия период има увеличение и на представленията в театрите с 9% и на посещенията на зрителите с 13,3%.

През 2013 г. и прожекциите в кината се увеличават с 2.4%, а посещенията - с 11.8% в сравнение с 2012 година. Това показват данните на Националния статически институт.

Към 31.12.2013 г. в страната действат 187 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности са национално богатство и формират Националния музеен фонд, който се състои от 7 456 хил. фондови единици. През 2013 г. броят на културните ценности намалява с 1.9% в сравнение с 2012 година. През 2013 г. действащи са 87 общи и 100 специализирани музея - съответно с 3 829 хил. и 3 627 хил. фондови единици. Общите приходи на музеите през 2013 г. са 42 801 хил. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават със 7.6%. Делът на бюджетната субсидия на отворените за посещения музеи представлява 72.4% от тях. Общият персонал на музеите през 2013 г. е 2 860, като се увеличава с около 6% в сравнение с 2012 година. Увеличението се дължи на наемането на квалифициран персонал при извършването на археологически разкопки.

Увеличават се и посещенията в художествените галерии, които през 2013 г. са посетени от 508 хил. лица, или с 21 хил. повече в сравнение с предходната година. Една пета от посещенията (879 хил.) са в дните със свободен вход. И през 2013 г. продължава трайната тенденция на намаляване на посещенията в музеите от чужденци, казват от НСИ.

През 2013 г. в действащите 75 театъра в страната са организирани 14 463 представления, които са посетени от 2 178 хил. зрители. В сравнение с 2012 г. представленията се увеличават с 9.0%, а посещенията - с 13.3%. Средният брой посетители на един театър през 2013 г. е 29 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с около 3 хиляди. Увеличава си и средният брой посетители на едно представление от 145 през 2012 г. на 150 души през 2013 година. В структурата на театрите по видове най-голям е делът на драматичните театри - 36, или 48%. Относителният дял на представленията на драматичните театри от общия брой на представленията намалява с 3.6 процентни пункта в сравнение с 2012 година. Същевременно делът на куклените представления се увеличава с 4.7 процентни пункта, а драматично-куклените намаляват с 2.3 процентни пункта.

Библиотеките с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала през 2013 г. са 46. Библиотечният фонд се състои от 32 889 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. През 2013 г. регистрираните в тези библиотеки читатели са 215 хил., което е с 3.6% по-малко в сравнение с 2012 година. Увеличават се посещенията в библиотеките с 3.9%, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки остава непроменен – 29.

През 2013 г. НСИ проведе пилотно изчерпателно изследване на библиотечната дейност в страната. Отчетени са 4 132 библиотеки, като 194 от тях са неработещи, но същевременно съхраняват общ библиотечен фонд от 626 хил. библиотечни единици. В работещите 3 938 библиотеки библиотечният фонд е 74 850 хиляди. Тези библиотеки са посетени от 11 477 хил. лица, като регистрираните читатели са 1 031 хиляди. Заетият библиотечен фонд е 17 690 хил., като от тях 11 226 хил. са заети за дома. Заетият библиотечен фонд на един читател е 17 броя.

През 2013 г. са произведени 106 филма - пълнометражни, късометражни и среднометражни. За киномрежата са произведени 15 филма, а само за телевизията 78 филма. В края на 2013 г. броят на кината в страната е 40, а броят на киноекраните - 157. Само в столицата функционират 13 кина с 68 екрана, в които са прожектирани 1 818 филма. През 2013 г. прожекциите в кината се увеличават с 2.4%, а посещенията - с 11.8% в сравнение с 2012 година. Приходите от билети за страната през 2013 г. са 39.2 млн. лв. и се увеличават в сравнение с предходната година с 4.9 млн., или с 14.1%. Най-висока е средната цена на билетите в област Плевен (8.76 лв.), следвана от областите София (столица) (8.60 лв.), Бургас (8.42 лв.) и Стара Загора (8.31 лв.). Най-ниска е цената на билетите в областите Враца, Кюстендил и Ямбол - съответно 3.87, 4.13 и 4.34 лева. През 2013 г. са прожектирани 4 166 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 293 - български, 862 - европейски, 2 627 - от САЩ, и 384 - от други страни.

През 2013 г. радиооператорите (83 бр. радиа и радиомрежи) са излъчили 650.5 хил. часа радиопредавания, което е с 1.0% (6 573 часа) по-малко в сравнение с 2012 година. Най-голям е делът на излъчените музикални предавания - 45.9%, и в сравнение с предходната година този дял се увеличава с 2.4 процентни пункта. Новините, бюлетините, коментарите, спортните новини и прогнозите за времето заемат 11.6% от всички предавания.

През 2013 г. в страната действат 103 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите с наземно разпръскване и тези по кабел и сателит са излъчили програми с обща продължителност 716.5 хил. часа, което е с 2.2% по-малко в сравнение с 2012 година. Най-голям е относителният дял на художествените предавания (игрални, телевизионни и видеофилми) - 27.2% (194.8 хил. часа). Намалява делът на музикалните предавания от 17.1% през 2012 г. на 12.8% през 2013 година. През 2013 г. делът на информационните предавания е 8.0% (57 055 часа), на забавните предавания - 4.0% (28 302 часа), и на информационно-забавните - 4.3% (30 495 часа) от всички предавания. Образователните предавания заемат 1.3% (9 121 часа) от всички предавания и в сравнение с 2012 г. намаляват с 1.6 процентни пункта през 2013 година. Делът на предаванията за детската аудитория е 3.0% (21 782 часа), а на излъчените реклами - 5.5% (39 758 часа) от всички предавания. /БГНЕС


последни в Култура:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2023 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.