Факти, Анализи, Коментари
   4 Декември 2021
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Учени: На Земята е съществувал живот преди 3,95 милиарда години
30 Септември 2017
Новата находка представлява най-ранната следа на живот с над 200 милиона години по-рано от предишни свидетелства
Открити са доказателства, че на Земята е съществувал живот преди 3,95 милиарда години. Новата находка представлява най-ранната следа на живот с над 200 милиона години по-рано от предишни свидетелства, заявиха изследователите, съобщава КРОСС.

Следите са открити от група японски учени с помощта на анализ на изотопния състав на въглерода в графитни и карбонатни минерали, намерени на полуостров Лабрадор в Канада, от първата ера Еоархай от еона Архай, продължила преди от около 4 милиарда до 3,6 милиарда години. По това време са се появили примитивна атмосфера и океани, както и най-старите признаци на живот, съобщава Live Science.

Проучването е публикувано в списание Nature.

Точното време на възникването на живота на Земята остава неизвестно дори с точност от стотици милиони години. Най-старите надеждни доказателства за наличието на живот досега са на възраст 3.7 милиарда години. Тези строматолити в дормацията Исуа са морските отлагания, натрупани от микроорганизми. Седиментните скали на тази възраст са много малко, така че подробен анализ на всяка от тях е изключително важен. Например, преди няколко години проучвания, базирани на изотопния състав на въглерода в циркони, показаха възможно съществуване на живот преди около 4,1 милиарда години. Но такъв изотопен състав може да е предизвикан от други причини.

В новата си работа японски учени анализират състава на седиментните скали на възраст от 3,95 милиарда години от полуостров Лабрадор в Канада и откриват следи от живот. Изследователите анализират няколко проби фини зърна, взети от различни места в района на Сейнт Джон. В тези скали се откриват зърна от графит под формата на агрегати от продълговата форма с дължина от десет до сто микрона.

Изследвани са най-старите известни метаморфни седиментни скали, които са кристализирали заради високите налягания и температури на покрилата старите седименти по-нова скала.

Учените определят състава на въглерода, който се съдържа в скалите в графитни и карбонатни форми. Общото съдържание на органичен въглерод в тези скали е от 0,02 до 0,62%. Обикновено това ниво на въглерод отговаря на по-младите скали. Учените обаче установяват, че температурите на кристализация на минералите, съдържащи въглерод и на минералите около тях, са еднакви. Това предполага, че такова необичайно въглеродно съдържание не е резултат от замърсяване от по-млади скали.

Но само по себе си ниското съдържание на въглерод не може да бъде доказателство за съществуването на живот. За по-пълен анализ учените изследват и изотопния състав на въглерода за двете форми на въглерода (изотопите на един елемент се различават по броя на неутроните в техните атомни ядра).

Предишни изследвания предполагат, че животът може да доведе до графит, който е обогатен с леки изотопи на въглерод.

Оказва се, че разликите в изотопния състав между графита и карбонатните форми достигат 25 о/оо (промила). Според учените това е повече, отколкото в сеизмичните скали на турбидита, открити във формацията Исуа и недвусмислено говори за биогенния произход на органичната фаза на въглерода.

Такава разлика може да се получи само от жизнената дейност на автотрофни организми, които използват цикъла на Калвин или обърнатия цикъл на Кребс (вж "Фотосинтеза"). По този начин съдържанието на въглерод и разликата в изотопния състав между различните му форми недвусмислено показват биогенния произход на въглерода.

Възрастта на Земята е определена на 4,5 милиарда години, така според новото проучване, се оказва, че животът може да е възникнал само 500 млн години след формирането на нашата планета.


последни в Наука и Техника:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2021 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.