Факти, Анализи, Коментари
   18 Април 2021
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
10-те най-популярни потребителски тенденции в технологиите за 2017г.
10 Декември 2016
Изкуственият интелект е важна тема тази година и потребителите считат, че играе много по-значима роля, отколкото преди
Отправяйки поглед в бъдещето, Ericsson ConsumerLab представя шестото издание на годишния си доклад за 10-те най-популярнипотребителски тенденции за 2017 г. и след това.

Изкуственият интелект (ИИ) е важна тема тази година и потребителите считат, че играе много по-значима роля, отколкото преди - както в обществото, така и на работното място. На практика, 35% от потребителите, които ползват интернет в много голяма степен, искат ИИ съветник в работата, а един на всеки четирима би искал да има ИИ за свой мениджър.

Това са 10-те тенденции за 2017 и след това:

1. ИИ Навсякъде: 35% от потребителите, които ползват интернет в много голяма степен, искат ИИ съветник в работата, а един на всеки четирима би искал да има ИИ за свой мениджър. В същото време, почти 50% са загрижени, че скоро роботи сИИ ще бъдат причина много хора да загубят работните си места.

2.Задаване на темпото за Интернет на нещата: Потребителите все повече използват автоматизирани приложения, което насърчаванавлизането на Интернет на нещата. Двама отвсеки петима вярват, че смартфоните ще изучат навиците им и автоматично ще извършват действия от тяхно име.

3. Пешеходци ще управляват безпилотни автомобили: водачите на автомобили можеи да не съществуват в бъдещето. Един от всеки четирима пешеходци ще се чувства по-безопасно, пресичайкиулицата, ако всички автомобили са безпилотни. 65% от тях биха предпочели да имат безпилотна кола.

4. Обединена Реалност: Почти четири от всеки пет потребители на виртуална реалност (ВР) вярват, чеВР ще бъде неразличима от действителността само след три години. Половината от анкетираните вече се интересуват от ръкавици или обувки, които позволяват взаимодействие с виртуални предмети.

5. Тялото извън синхрон: Когатобезпилотните автомобили се превърнат в реалност, проблемът с прилошаването в колата ще се увеличи. Трима от всеки десет анкетирани предвиждат, че ще се нуждаятотхапчепротивприлошаване. Един на всеки трима също така иска такова хапче, когато ще ползва технологии за виртуална илидобавена реалност.

6. Парадоксът с безопасността на умните устройства: Повече от половината вече използваталарми за спешни случаи, проследяване или известия на своите смартфони. От тези, които твърдят, че смартфоните имги карат да се чувстватпо-сигурни, трима от всеки петима казват, че поемат повече рискове, защото разчитат на телефона си.

7. Социални силози: Днес хоратадоброволнопревръщат своите социални мрежи в „силози“. Един на всеки трима споделя, че социалните мрежи са негов основен източник на новини, а над25% ценят мнението на контактите си повече от това на политиците. 

8. Добавена Лична Реалност:Над половината от хората биха искали да използват очила за добавенареалност за осветяване на тъмнопространство и маркиране на опасности. Повече от една трета биха искали също така да „изтриват“смущаващи елементи около тях.

9. Разделение по повод поверителността: Двамаот всеки пет потребители,които ползват интернет в много голяма степен, искат да използват само кодирани услуги, но хората са разделени в това мнение. Почти половината биха искали да имат само сравнително добра поверителност във всички услуги, а над 30% смятат, че поверителността и неприкосновеността на личното пространство вече не съществуват.

10. Big Tech за всички: Повече от двама на всеки пет потребители,които ползват интернет в много голяма степен, биха искали да получават всичките си продукти от петтенай-големи ИТ компании. Сред тях, трима от всеки четирима вярват, че това ще се случи само след пет години.

Разсъждавайки върху възходът на виртуална реалност, Майкъл Бьорн, директор Проучвания в Ericsson ConsumerLab, споделя: "Извън реалното време, смятам, че трябва да говорим за време в реалността. Всъщност, това, което наричаме реалност, става все по-лично и субективно. Потребителите не само се обграждат със съмишленици в социалните мрежи, но също така започват да персонализират начина, по който изживяват света, с технологиите за добавена и виртуална реалност.“

"Потребителите също така искат бъдещето да остане напълно мобилно, което означава, че търсенето на все по-малко зависима от батерията, незабавна и бърза свързаност ще нараства всеповече. В този смисъл, времето в реалността означава, че вече е време за 5G мрежи. "

Анализите и данните в доклада за10-те най-популярнипотребителски тенденции за 2017 се основават на над 20-годишната изследователска дейностна Ericsson ConsumerLab в световен мащаб, както и на данни от онлайн проучване на потребители,които ползват интернет в много голяма степен,от 14 големи градове по света, извършенопрез месец октомври 2016 г. Въпреки че прочуването представя мненията само на 27 милиона граждани, техният профил на „earlyadopters” (първи ползватели) ги прави много важна група в изследването на бъдещите тенденции. 


последни в Наука и Техника:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2021 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.