Факти, Анализи, Коментари
   2 Април 2023
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
България и Унгария с най-голямо увеличение на заплащането на труда в ЕС
19 Декември 2022
Почасовите разходи за възнаграждения за европейската икономика нарастват в Унгария с 16,6%, а в България с 16,3%
България и Унгария са страните в ЕС, в които е отчетено най-голямо увеличение на почасовите разходи за възнаграждение през третото тримесечие на 2022. Това са данни, публикувани от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-голямо увеличение на почасовите разходи за възнаграждения за цялата икономика е отчетено в Унгария (+16,6%) и България (+16,3%). Още четири държави от ЕС отбелязват увеличение от над 10% - Литва (+13,9%), Полша (+13,3%), Гърция (+11,6%) и Румъния (+10,9 %).

Заплащането за труд в България се покачва от 14,6% през второто тримесечие и 12,7% от първото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. почасовите разходи за труд в ЕС общо нарастват с 3,4% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Двата основни компонента на разходите за труд са заплати и възнаграждения от една страна и разходи, несвързани със заплатите, от друга.

В ЕС заплатите и възнагражденията за един отработен час са се увеличили с 2,8%, а неплатежният компонент - с 5,3% през третото тримесечие на 2022 г.

Почасовите разходи за труд в ЕС са нараснали с 3,8% в секторите, различни от бизнес средата, и с 3,3% в бизнес икономиката: в промишлеността - +1,9%, в строителството - +3,1%, в услугите - +3,9%.

Икономическите дейности, които отбелязват най-голям годишен ръст на почасовите разходи за заплати в ЕС са "Добивна промишленост" (+16,8 %), "Култура, развлечения и отдих" (+12,5 %) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (+12,5 %).

Относно нивото на заетостта, през третото тримесечие на 2022 г. при хората на възраст между 20 и 64 години то е било 74,7 на сто, оставайки стабилно от предишното тримесечие.

Между второто и третото тримесечие сред страните от ЕС най-голямо увеличение на заетостта е регистрирано в България (+0,8 процентни пункта), Белгия (+0,7 п.п.), както и в Португалия и Кипър (+0,4 п.п. за всяка).

Индексът на разходите за труд е краткосрочен показател, показващ динамиката на почасовите разходи за труд, направени от работодателите, в номинално изражение, т.е. без да се отчитат промените в цените. Той се изчислява, като разходите за труд в национална валута се разделят на броя на отработените часове.

Разходите за заплати и възнаграждения (РЗВ) включват преките възнаграждения, бонуси и надбавки, изплащани от работодателя в пари или в натура в замяна на извършената работа, плащания по спестовни схеми на наетите лица, плащания за неотработени дни и възнаграждения в натура, като храна, напитки, гориво, служебни автомобили и др. /БГНЕС


последни в По света:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2023 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.