Факти, Анализи, Коментари
   28 Май 2020
 У нас    Пловдив    Бизнес    Туризъм   
О С Т А Н Е Т Е  У  Д О М А!
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Q U I Z

ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД - организация по оползотворяване на отработени масла
13 Декември 2013
ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД, работи активно по екологосъобразно регенериране на отработените масла. Организацията инвестира в създаване на ефективна и устойчива система за разделно събиране, транспортиране, съхранение и оползотворяване на отработените масла.
Опазването на околната среда е един от основните приоритети на всеки гражданин на Р България. 
 
Има създадени и действат редица нормативни уредби, целящи опазването на околната среда. Сред тях е и проблемът със замърсяването с отработени масла. 
 
Защо отработените масла са вредни за околната среда:  

Te се разлагат  биологично само частично. Изхвърлянето им в околната среда може да се отрази пагубно на природните екосистеми,  защото препятства  достъпа на кислород  до водата и почвата:
 
Само 1 литър изхвърлено отработено масло в  поток или река може да образува петно с площ  4 000 м2.
Излято  в почвата,  води до отравяне,  което е необратимо.
 
Йерархията при третирането на отработени масла е в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, като първи приоритет е оползотворяване на отработените масла, чрез регенериране. При условие, че техническите, икономическите и организационни условия не позволяват регенериране, то отработените масла се изгарят с оползотворяване на енергията. При невъзможност за използване по нито един от горните методи, на последно място в йерархията стои екологосъобразно обезвреждане. 

Законът регламентира задължението на лицата,  които пускат на пазара продукти, след  употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, да отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Законът възлага същите ангажименти и на производителите и вносителите на свежи масла в България.

ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ АД, като организация по оползотворяване на отработени масла,  работи активно по  екологосъобразно регенериране на отработените масла. 

Като организация по оползотворяване на отработените масла, ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ поема задълженията на  своите членове за изпълнение на техните ангажименти,  съгласно действащите нормативи в Р България. 

Не по-малка отговорност на организацията е с всички възможни средства да съдейства за повишаване и обогатяване на екологичната култура на гражданите, която мисия тя изпълнява с усърдие, организирайки ежегодно информационни кампании, семинари и директни срещи с бизнеса, граждани и подрастващи от цялата страна. 
Можете да се свържете с нас на адрес:


последни в У нас:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2020 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.