Факти, Анализи, Коментари
   19 Юни 2018
 У нас    Пловдив    Бизнес    Туризъм   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Q U I Z

Харта за модерно образование приеха частните висши училища
28 Декември 2009
Документът апелира за ново качество и партньорство в академичната сфера

Харта за социално отговорно партньорство и модернизация на висшето образование у нас приеха членовете на Асоциацията на частните висши училища. Официалният документ е гласуван на заседание на Общото събрание на неправителствената организация и подкрепен от Студентските съвети на частните университети и колежи, двата големи синдиката, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Националното сдружение на общините, Съюза за стопанска инициатива и работодателски съюзи.

Хартата е отворена за всички публични и частни структури, които подкрепят модернизацията на българското висше образование чрез насърчаване на академичното предприемачество, трансфер на нови умения и компетентност, качество и иновативност, заяви проф. д-р Анна Недялкова, председател на Асоциацията и ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Според нея изработването на подобен документ е провокирано от променените изисквания на европейския и български пазар на труда, както и от националния приоритет за изграждане на икономика и общество, базирани на знание.

Новата реалност изисква разширяване и прецизиране на връзките на висшите училища с икономическите, социалните и политическите партньори, засилване на приложния аспект на българското образование и наука, както и придобиване на ново социално доверие, гласят едни от ключовите постулати в Хартата. За постигане на международна конвертируемост трябва да се изградят университетски мрежи и платформи за научна и изследователства дейност. Има нужда от нови системи за интернационализация на образователните услуги и концепции за обучение през целия живот, се казва още в документа.

Членовете на Асоциацията си поставят за цел да съдействат и за налагане на нов модел на преподавателска и студентска мобилност, основан на взаимното признаване на образователните кредити и критерии за присъждане на научни степени и звания по международните стандарти.

Мобилността е ключово понятие за модерното висше образование, затова ще се опитаме още от втория семестър на тази академична година да осъществим трасфер не само на знания, но и на стажове и практики за нашите студенти, обясни проф. Недялкова. Имаме амбицията да създадем и обща база данни за екперти-преподаватели в различни професионални направления, за да улесним процеса на избор на атестационни журита за собствената хабилитация на научните кадри във висшите училища, добави тя.

Асоциацията на частните висши училища в България, която обединява 10-те най-големи частни легитимни университети и колежи, застава зад приетия на първо четене в парламента Закон за развитие на академичния състав. Апелираме за повече отвореност към света, европейска ориентация на българското образование и прилагане на единни международни стандарти за качество на образователния и научен продукт, подчертаха членовете на организацията. Те са категорични, че идеята на министър Сергей Игнатов за отпадане на централизирано присъждане на научни степени и звания не само ще реформира образователната система, но ще предостави на висшите училища и нови възможности, повече отговорности и академична автономност.

При обсъждането на Хартата, заложихме изключително високи критерии, по които ще признаваме взаимно хабилитациите, за да не се допусне опорочаване на процедурите за академично израстване, подчерта проф. д-р Анна Недялкова. Радваме се, че позицията ни за модернизиране на българското висше образование и издигането на неговата конкурентоспособност в световен мащаб съвпада с разбирането и на председателя на Съвета на ректорите проф. Борислав Борисов, добави тя.

На Общото си събрание, членовете на Асоциацията решиха още да се включат активно с предложения за изработване и на изцяло нов закон за висшето образование. Наложително е въвеждане на общи критерии както за признаване на научните степени и звания, така и за акредитацията и рейтинга на висшите училища, апелират от неправителствената организация. Според проф. Недялкова, за първи път у нас големите държавни и частни университети и колежи застават на едно мнение, че образованието в България има нужда от реформаторски проекти и нови закони.


последни в У нас:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

zz
03 Jan, 2010 | 15:37

http://vbox7.com/play:e2afc444


  П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И
  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
Copyright © 2002-2018г. Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително